תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​מחוז עסקי מרכז

מתן מר/185/2015

במכרז לחכירת 3 מתחמים למגורים (סה"כ 25 יח"ד) במתן הוגשו 32 הצעות, מתוכן זכו 3 הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכייה

שם

הזוכה

1,981

5

1,273,323

1,689,552

4,200,770

גדות יזמות א.מ בע"מ

3,812

11

2,623,106

3,534,470

7,729,560

לוי רם+כל רשימת המציעים

3,410

9

2,241,150

2,964,756

6,360,720

בר שלום שגיב

 

מכרז מס' מר/185/2015 

מחוז עסקי צפון

קצרין צפ/111/2015

במכרז לחכירת מגרש לתעשייה מיוחדת משולבת עם מסחר באזור תעשייה קצרין הוגשה הצעה אחת, ע"י "ורדים השקעות ונכסים בע"מ", אשר זכה במכרז וישלם לרשות מקרקעי ישראל 355,550 ש"ח (ולא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכייה

שם

הזוכה

4,077

1,579,324

355,550

ורדים השקעות ונכסים בע"מ

 

מכרז מס' צפ/111/2015 

מחוז עסקי חיפה

קריית ים  חי/176/2015

במכרז לחכירת 3 מגרשים לתעשייה ומלאכה  בקרית ים, הוגשו 11 הצעות, מתוכן זכו 3 הצעות זכו.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מחיר למינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

802

229,775

655,556

שטירון השקעות בע"מ

803

229,775

655,556

שטירון השקעות בע"מ

802

229,775

655,556

שטירון השקעות בע"מ

 

 מכרז מס' חי/176/2015