עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

 ​מרחב עסקי דרום

 נתיבות מכרז בש/414/2014

3 זוכים הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרשים לבניית 280 יח"ד בבנייה רוויה ב-3 מתחמים בשכונה נווה שרון בנתיבות. וישלמו בסך הכל לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך של 3,874,191 ₪  (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

10 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

711

8,382

105

2,938,745

267,750

1,555,777

מור גלעד , קבוצת ברזילי פרויקטים בע"מ

715

8,371

105

2,938,058

267,750

1,591,888

חדוק  ר.ש.ש.י.ש השקעות בע"מ

716

5,486

70

1,952,788

178,500

726,526

א.י.א עדן בניה ויזמות בע"מ, גלעד יפרח  אחזקות וניהול בע"מ

 

מכרז בש/414/2014 

 

מרחב עסקי צפון

 עפולה  מכרז צפ/390/2014

 146 הצעות הוגשו במכרז לחכירת 85 מגרשים לבנייה עצמית בשכונת מורדות עפולה הצעירה בעפולה. מתוכם 27 הצעות נפסלו.סכומי הזכייה נעו בטווח מחירים בין 34,889 ₪ לבין 426,000 ₪  (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

מכרז צפ/390/2014 

 

מרחב עסקי ירושלים

 מושב זבדיאל מכרז ים/19/2015

 5 זוכים  מתוך 17   הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת 5 מגרשים לבנייה עצמית במושב זבדיאל. סכומי הזכייה נעו בטווח מחירים בין 281,205 ₪ לבין 383,449 ₪  (המחיר לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). הוצאות הפיתוח נאמדות במחיר כולל  של 119,481 ₪ (כולל מע"מ) .כאמור, 17  הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מ​ינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

491

1

119,481

174,265

285,201

2 הצעות זהות

547

1

119,481

187,460

376,000

מדינה זיו

490

1

119,481

177,905

281,205

2 הצעות זהות

508

1

119,481

189,735

383,449

לוביץ אורי יעקב

508

1

119,481

184,275

310,000

כהן שמעון , כהן נופית

 

 מכרז ים/19/2015