עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​​​מרחב עסקי צפון

​נצרת מכרז צפ/257/2014

​חברת  תאופיק דראושה בע"מ  כהצעות הוכרזה כזוכה בשני מגרשים  לחכירת במכרז לחכירת  2 מגרשים למגורים (סה"כ 42 יח"ד) בשכונת שנלר בנצרת.למכרז הוגשו 13 הצעות.הזוכה ישלם  לרשות מקרקעי ישראל 3,555,556₪    עבור מגרש אחד ו2,555,556 ₪ על המגרש השני (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח). 

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

2,048

1,014,294

1,008,000

128,520

3,555,556

תאופיק דראושה בע"מ

1,707

761,807

108,000

13,770

2,555,556

תאופיק דראושה בע"מ

 

מכרז צפ/257/2014 

​בית שאן מכרז צפ/290/2014

​הוגשו שתי הצעות למכרז לחכירת 2 מגרשים המיועדים לשימוש קרקע מעורב באיזור התיירות – בית שאן.בהתאם לתנאי המכרז, ומפאת העובדה שהוגשו פחות מ-3 הצעות כשרות עלה מחיר המינימום ל-25% משומת השמאי ומשכך לא הוכרזו הצעות זוכות.

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז צפ/290/2014 

 

מרחב עסקי תל אביב

​תל אביב מכרז תא/272/2014

​אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ ואבנר טפר בניינים בע"מ בנייני רן פדרמן (1980) בע"מ זכו במכרז לרכישת זכויות בעלות בחלקות 59 ו-60 (בשלמות), בשני מגרשים (בחלק) בפינת הרחובות עקיבא איגר פינת מירון בדרום תל אביב המיועדות  לבנייה  של עד 39.58 יח"ד סה"כ (מתוך בניה כוללת של עד 51 יח"ד בשני המגרשים).למכרז הוגשו 5 הצעות. ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 4,307,000₪ לבין 6,024,000₪   (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

 

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

324

16

5,155,500

1,804,425

4,307,000

אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ

432

22

6,874,500

2,406,075

6,024,000

אבנר טפר בנינים בע"מ, בניני רן  פדרמן (1980) בע"מ

 

מכרז תא/272/2014 

 

מרחב עסקי ירושלים

לוזית מכרז ים/195/2014

26 הצעות הוכרזו כהצעות הזוכות למכרז לחכירת מגרשים לבנייה עצמית  (סה"כ 30 יח"ד) בלוזית .ב 2- מגרשים לא הוכרזו זוכים ובשניים נוספים תדון  הועדה בשנית.למכרז הוגשו 68 הצעות.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 155,000₪ לבין 360,000₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).הוצאות הפיתוח נאמדו בסכום של 334,415 ₪

:

מכרז ים/195/2014