עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

מרחב עסקי צפון

עפולה  מכרז צפ/329/2014

23 זוכים הוכרזו במכרז לחכירת 23 מגרשים לבניית 221 יח"ד בשכונת רובע יזרעאל בעפולה.  51 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

183

851

5

246,832

461,600

58,854

1,061,100

גרוס יהונתן

184

959

5

256,544

466,700

59,504

1,211,111

אן אן אם בילדינג חברה לבניין בע"מ

185

888

6

284,222

557,500

71,081

1,071,100

גרוס יהונתן

186

788

4

207,104

354,000

45,135

1,000,101

יוסף רמי, יוסף שגית, קופרוסר בצלאל, קופרוסר טלי

187

751

4

203,778

369,000

47,048

1,000,000

פצי יזמות והשקעות בע"מ

188

944

5

255,195

460,800

58,752

1,250,000

פצי יזמות והשקעות בע"מ

189

782

4

206,565

366,200

46,690

1,040,000

גתוע אשד, שלמה שלום, דהן יואב, קרוננברג גונן מנחם

190

833

5

245,214

470,800

60,027

950,000

פצי יזמות והשקעות בע"מ

191

701

4

199,281

356,200

45,416

780,000

מור אברהם יעקב

195

998

6

294,113

538,800

68,697

1,705,000

שיא אשכולות בניה ופיתוח בע"מ

196

943

5

255,105

446,400

56,916

1,000,000

פצי יזמות והשקעות בע"מ

197

1,271

7

352,722

629,400

80,248

1,477,777

אלגרבלי יזמות והשקעות בע"מ, מ.י.מ אחים קלימי בע"מ

198

1,265

7

352,183

620,000

79,050

1,260,000

גתוע אשד, שלמה שלום, דהן יואב, קרוננברג גונן מנחם

199

725

5

235,503

473,300

60,346

720,000

שחר רועי

200

1,277

8

387,326

723,700

92,272

1,667,500

לוסקי שי שרלי, לוסקי ניסים

201

930

5

253,936

447,600

57,069

1,208,000

חג'ג' שגיא, ש.ט.א אלון חברה לעבודות הנדסיות בע"מ

202

998

6

294,112

547,600

69,819

1,705,000

שיא אשכולות בניה ופיתוח בע"מ

203

1,745

17

735,967

1,250,500

159,439

1,814,376

שיא אשכולות בניה ופיתוח בע"מ

204

1,896

18

783,606

1,364,000

173,910

2,070,005

בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

205

2,710

27

1,163,360

2,024,800

258,162

3,105,005

בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

206

3,230

32

1,380,428

2,398,100

305,758

3,680,005

בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

207

1,942

19

821,804

1,445,000

184,238

2,185,005

בר ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ

208

1,745

17

735,967

1,250,500

159,439

1,878,840

אן.ויי.אר אחזקות בע"מ

 

מכרז צפ/329/2014