עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​מרחב עסקי מרכז

 לוד  מכרז מר/259/2014

 נתנאל גרופ בע"מ, הוכרז כזוכה במכרז לחכירת מתחם לניהול מו"מ, ביצוע פינויים ולבניית 170 יח"ד למגורים במתחם שגיא לוד וישלם לרשות מקרקעי ישראל  20,750,000 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). הוצאות הפיתוח נאמדו במחיר של 2,784,957 ₪.למכרז הוגשו 4 הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מי​נימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

10,050

170

2,784,957

9,259,000

20,750,000

נתנאל גרופ בע"מ

 

 מכרז מר/259/2014

מרחב עסקי תל אביב

​ בת ים  מכרז תא/293/2014

צרפתי שמעון בע"מ, הוכרז כזוכה במכרז לרכישת זכויות במכר בבעלות משותפת במגרש למגורים, סה"כ 88 יח"ד בבת ים וישלם לרשות מקרקעי ישראל 51,050,260 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).הוצאות הפיתוח נאמדו במחיר של 664,711 ₪.למכרז הוגשו 8 הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,576

88

664,711

60,871,759

21,305,116

51,050,260

צרפתי שמעון בע"מ

 

מכרז תא/293/2014 

 

בת ים- שכונת חוף הים מכרז תא/295/2014

 צרפתי שמעון בע"מ, הוכרז כזוכה במכרז לרכישת מגרש למגורים, סה"כ 164 יח"ד בשכונת חוף הים בבת ים וישלם לרשות מקרקעי ישראל  78,762,640₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).הוצאות הפיתוח נאמדו במחיר של 1,395,043 ₪.למכרז הוגשו 4 הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

2,662

164

1,395,043

104,584,010ש"ח

36,604,404ש"ח

78,762,640ש"ח

צרפתי שמעון בע"מ

 

מכרז תא/295/2014 

מרחב עסקי חיפה

 עכו מכרז חי/275/2014

 יעקב גלבוע בנייה ויזמות בע"מ, הוכרז כזוכה במכרז לחכירת מתחם לניהול מו"מ, לחכירת מגרשים לבניית 17 יח"ד בשכונת  אגרוף צפון – בעכו וישלם לרשות מקרקעי ישראל 3,485,555 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).הוצאות הפיתוח נאמדו במחיר של 2,456,946₪.למכרז הוגשו 5 הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את המכרז:

 שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

4,232

6,258

17

2,456,946 ש"ח

268,770 ש"ח

3,485,555 ש"ח

יעקב גלבוע בנייה ויזמות בע"מ

 

מכרז חי/275/2014 

 

ישוב חריש  מכרז חי/307/2014

4 הצעות זוכות הוכרזו במכרז לחכירת מגרשים לבניית 194 יח"ד ב-4 מתחמי משנה ומסחר בישוב חריש לשכונות הצפונית והפרסה.למכרז הוגשו 12 הצעות.

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

7,266

50

5,589,383

7,440

3,207,778

אפיקי חריש

6,486

58

6,154,723

260,788

5,100,000

אחים פתחי חברה לבניה בע"מ

9,760

78

8,873,065

363,630

9,500,000

מליבו בניה בע"מ

1,998

8

1,414,671

25,188

1,414,648

עסקה טובה בחריש

 

מכרז חי/307/2014 

מרחב עסקי צפון

​מעלות מכרז צפ/288/2014

 משהב חברה לשיכון בניין ופיתוח ועמותת ירוק זכו בשני מגרשים לבניית 64 יח"ד בסה"כ.בשני מתחמים לא הוכרזו זוכים מאחר ועבור מתחם אחד לא הוגשה הצעה ובמתחם האחר זכה המציע במגרש אחר.ליתרת יחידות הדיור במתחמים יפורסם  מכרז נוסף.

להלן  טבלה וגרף המתארים  את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

14,990

104

8,812,696

2,080,005

משהב חברה לשכון בנין ופיתוח בע"מ

7,410

58

4,860,136

 

אין הצעות למגרש זה

8,100

60

4,910,705

1,150,000

עמותת ירוק בגבעה במעלות תרשיחא

11,980

80

6,981,600

 

המציע זכה במגרש אחר

​