עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​​מרחב עסקי חיפה

דלית אל כרמל מכרז חי/304/2014

​5 זוכים הוכרזו במכרז לרכישת זכויות במכר ל 11 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 22 יח"ד) בדלית אל כרמל. ל-6מגרשים מתוך ה-11 לא הוגשו מיכל ישו הצעות. ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 70,000 ₪ לבין 111,111 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).


מרחב עסקי מרכז

​יבנה מכרז מר/327/2014

​4 זוכים הוכרזו במכרז לחכירת 4 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 8 יח"ד) ביבנה.60 הצעות הוגשו למכרז זה. ​להלן טבלה  המתארת את המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

510

2

914,441

297,861

980,980

פניגר מיכאל אברהם , בוזגלו אלעד

531

2

940,503

294,218

1,110,999

יעקובי עליזה , שטרית אסתר

534

2

944,226

296,494

1,162,000

דהן מימון , דהן לירז

575

2

995,108

327,465

1,029,580

אהרוני אהוד , אהרוני אלקנה אריק

 

​לוד מכרז מר/351/2014

אבו סויס נאיף, אבו סויס שריפה, אבו סויס סאלם הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית סה"כ 2יח"ד בשכונת נווה אלון – לוד וישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 1,856,900 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

​להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מספר

יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כול​​ל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

890

2

665,669

632,450

1,856,900

אבו סויס נאיף, 

אבו סויס שריפה,

אבו סויס סאלם

 

מרחב עסקי יהודה ושומרון

​אריאל מכרז יש/261/2014

אדרי אדם, בן עירן שמעון יוסף, בן עיון אליהו הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרש למרכז מסחרי באריאלוישלמו לרשות סך של 4,316,120 ₪ עבור המגרש. למכרז הוגשו 10 הצעות.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

הוצאות פיתוח 

בש"ח

(כולל מע"מ)

מח​יר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

237

4,560

4,572,768

1,023,000

4,316,120

אדרי אדם, 

בן עירן שמעון יוסף, 

בן עיון אליהו

 

​מרחב עסקי דרום

​אופקים מכרז בש/331/2014

4 זוכים הוכרזו במכרז לחכירת מגרשים לבניית 116 יח"ד ב-4 מתחמי משנה באופקים שכונת קרית מנחם.הסכומים שישולמו לרשות לא כוללים מע"מ והוצאות פיתוח. להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

5,949

22

1,537,246

63,256

90,000

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

6,784

24

1,739,642

45,640

290,000

אמלוני לבניין ופיתוח בע"מ

13,574

48

3,480,064

127,650

218,188

אחים אוזן חברה לבניה בע"מ

6,008

22

1,548,633

61,845

118,555

ירין ח.י.י.מ ביתן בע"מ


אופקים מכרז בש/333/2014

שני זוכים  הוכרזו  בשני מתחמים  מתוך ארבעה  במכרז לחכירת מגרשים לבניית 47 יח"ד באופקים שכונת קרית מנחם.  

בשני מתחמים  לא הוכרזו זוכים. אחים אוזן חברה לבניה בע"מ תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 218,005 ₪ עבור 14 יח"ד וירין ח.י.י.מביתן בע"מ תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 195,000 עבור 13 יח"ד, לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח. ​בשני מתחמים לא הוכרזו זוכים.5 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה המתארת את המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כול​ל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

4,729

10

1,669,163

134,421

 

הצעות לא תקינות

6,986

14

2,432,250

184,700

218,005

אחים אוזן חברה לבניה בע"מ

5,112

10

1,769,059

126,099

 

המציע זכה במגרש אחר

6,988

13

2,388,851

161,101

195,000

ירין ח.י.י.מ ביתן בע"מ

 

שדרות מכרז בש/335/2014

"רגבים רגבים בע"מ" הוכרזו כזוכים במכרז לחכירת מגרש לבניית 36 יח"ד בשכונת בגין גוריון ב' בשדרותוישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך של 595,000 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח) עבור 36 יח"ד. הוצאות הפיתוח נאמדו במחיר של 1,457,200 ₪. 8 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה המתארת את המכרז:

שטח במ"ר ​בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

3,851

36

1,457,200

595,000

רגבים רגבים בע"מ

 

דימונה מכרז בש/336/2014

​2 זוכים הוכרזו כזוכים  בשני מתחמים מתוך ארבעה במכרז לחכירת מגרשים לבניית 389 יח"ד בדימונה שכונת השחר. "אחים בוסקילה בע"מ" ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך של 560,000 ₪ עבור 117 יח"ד  ו- "עומר הנדסה ובנייה 1986 בע"מ" ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 1,818,181 ₪. לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח.

​לשני המתחמים הנוספים לא הוגשו  הצעות. 3 הצעות הוגשו למכרז זה.

להלן טבלה המתארת את המכרז:

שטח במ"ר

בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח 

בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

11,875

54

4,939,378

105,400

 

אין הצעות למגרש זה

15,369

56

9,888,740

108,500

 

אין הצעות למגרש זה

13,831

117

6,836,841

267,995

560,000

אחים בוסקילה בע"מ

21,784

162

10,677,961

263,500

1,818,181

עומר הנדסה ובנייה 1986 

בע"מ

 

​מרחב עסקי ירושלים

​אשקלון מכרז ים/341/2014

4 זוכים הוכרזו  בששה מתחמים מתוך שבעה  במכרז לחכירת מגרשים לבניית 680 יח"ד באשקלון שכונת אגמים. למכרז הוגשו 7 הצעות.

להלן טבלה  המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח

במ"​ר

בערך

מספר

יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל 

מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

11,344

92

13,983,700

250,341

888,888

אביסרור משה ובנין עבודות בנין ופתוחבע"מ

8,489

72

10,731,302

229,002

1,624,464

אסום חברה קבלנית לבניין בע"מ

9,008

72

11,085,541

115,934

342,000

אמלוני לבניין ולפיתוח בע"מ

10,272

112

15,516,124

585,084

 

אין הצעות למגרש זה

19,853

150

23,418,495

551,642

1,126,000

פרץ בוני הנגב (1993) בע"מ

7,156

78

10,441,820

1,141,140

1,518,018

דונה חברה להנדסה ובניין בע"מ

10,412

104

14,438,255

577,122

 

אין הצעות למגרש זה

​ 

בברכה,

אורטל צבר

דוברת וממונה על יחסי ציבור