תוצאות ועדת המכרזים השבועית

​​מחוז צפון 

מכרז צפ/312/2012

 4 הצעות הוגשו  למכרז לחכירת מגרשים בשכונת כפר החורש – במגדל העמק  לבניית 140 יח"ד ב-2 מתחמי משנה.   במכרז  זכו 2 חברות : רוטשטיין ותאופיק דראושה 

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

 

453

8,602

11,500

92

3,600,021

253,470

5,111,244

ד. רוטשטיין חברה לבניה ונכסים בשרון בע"מ

112

7,160

6,000

48

2,184,981

170,887

1,555,555

תאופיק דראושה בע"מ

 

 

מחוז דרום

ערד  מכרז בש/310/2012

54 הצעות הוגשו למכרז לרכישת זכויות במכר 2 מגרשים לבניה עצמית בשכונת רותם – בערד, בו הוכרזו שני זוכים.להלן  טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

מספר גוש

מספר חלקה (חלק)

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

38227

36

195

743

1

12,875

321,000

יעקובוב שלום

38227

43

 

198

788

1

13,665

261,965

שימון אליהו

 

​מכרז בש/279/2012 ירוחם

4 הצעות הוגשו  למכרז לחכירת  5 מגרשים לבניית 180 יח"ד בשכונה צפונית בירוחם.

במכרז הוכרזו 2 זוכים ב2 מגרשים בהם 72 יח"ד בסה"כ וישלמו למינהל סך 408,000 שח לא כולל מע"מ עבור הקרקע ועוד 3233,041 ₪ הוצאות פיתוח (כולל מע"מ).

להלן  טבלה המתארת את תוצאות המכרז: 

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

6,019

5,030

34

1,409,680

69,208

 

אין הצעות למגרש זה

7,909

6,270

42

1,819,333

188,015

252,000

עומר הנדסה ובניה 1986 בע"מ

7,947

5,960

40

1,792,211

155,465

 

המציע זכה במגרש אחר

6,349

4,530

30

1,413,708

139,345

156,000

א. אבאל חברה לבנין ופיתוח 1993 בע

,184

5,030

34

1,580,262

46,1

90

 

אין הצעות למגרש זה

 

 דימונה

2 הצעות הוגשו  למכרז לחכירת מגרשים לבניית 99 יח"ד ב-2 מתחמי משנה בשכונת ממשית בדימונה.

להלן  טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

2,867

4,900

36

1,383,506

369,000

עומר הנדסה ובניה 1986 בע"מ

4,282

9,105

63

2,369,081

1,050,000

אחים אוזן חב' לבניה בע"מ

 

 

מחוז חיפה

חריש מכרז חי/278/2012

הצעה אחת  הוגשה  למכרז לחכירת  מגרשים לבניית 78 יח"ד בישוב חריש שכונת הפרסה בו זכה היזם א' ג'ברין.

להלן  טבלה המתארת את תוצאות המכרז: 

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

 

ום

זכיה

שם

זוכה

19,361

18,200

78

11,353,700

5,616,000

א. ג'ברין בע"מ

 

מחוז ירושלי

ם

 מכרז ים/244/2012

הצעה אחת הוגשה לחכירת מגרשים לבניית 114 יח"ד במסגרת מסלול (א') בניה להשכרה למגורים ברמת בית שמש אזור תעסוקה ומגורים.

להלן  טבלה המתארת את תוצאות המכרז: 

מספר גוש

מספר חלקה (חלק)

מתחם

מספר מגרש

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

34296

38

27948

302-307

9,972

21,600

114

16,018,878

 

מכרז ים/176/2012 בית שמש

15 הצעות  הוגשו לחכירת מגרשים לבניית 294 יח"ד ב- 7 מתחמי משנה ברמת בית שמש  למטרת  תעסוקה ומגורים.להלן  טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

סכום

זכיה

שם

זוכה

5,570

6,285

30

5,751,086

838,950

3,572,000

נופי עדן (ע"ר)

5,971

6,745

34

6,373,133

1,114,350

3,636,000

יסודות צור בע"מ

7,166

6,240

24

7,147,963

1,281,375

00

ע.ע. אבו ראס חברה לעבודות בנין ופיתוח בע"מ

8,539

12,686

64

10,507,844

1,000,875

6,005,250

נחלת אליעזר בית שמש בע"מ

3,657

3,120

12

3,613,653

631,125

3,840,000

לב טוב בניה והשקעות בע"מ

8,310

17,810

94

13,208,518

2,917,200

8,555,555

חזון את גלילי חברה לבניה בע"מ

3,436

6,820

36

5,178,396

506,175

 

אין הצעות למגרש זה