עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

​ מרחב עסקי דרום

 דימונה מכרז בש/110/2014

 שלושה זוכים הוכרזו במכרז לחכירת מגרשים לבניית 152 יח"ד ב-3 מתחמי משנה בדימונה שכונת השחר.למכרז הוגשו 3  הצעות.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 118,118₪ לבין 1,380,180₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

10,964

11,700

48

6,539,092

139,965

160,118

אחים אוזן חברה לבניה בע"מ

9,780

7,668

36

4,973,140

97,650

118,118

אחים אוזן חברה לבניה בע"מ

16,827

14,484

68

7,486,833

184,450

1,380,180

עומר הנדסה ובנייה 1986 בע"מ

 

מכרז בש/110/2014 

להבים  מכרז בש/125/2014

 שתי הצעות הוגשו לחכירת מגרש לבניית 360 יח"ד לדיור מוגן  – בלהבים.ההצעה הזוכה הינה של חברת "קבוצת עזריאלי בע"מ" שתשלם 6,600,000 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח). להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר שומה

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

28,262

360

14,228,315

10,930,000

4,973,150

6,600,000

קבוצת עזריאלי בע"מ

 

מכרז בש/125/2014 

​אזור תעסוקה צומת להבים  מכרז בש/192/2014

 אין הצעות למכרז לחכירת מגרש מסחרי  מס' 4008 באזור תעסוקה צומת להבים.


 עמר  מכרז בש/191/2014

 66 הצעות הוגשו לרכישת זכויות במכר 25 מגרשים לבנייה עצמית למגרש בלתי מסויים – בעמר.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 27,360,000₪ לבין 80,046,820₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

 

ת  מכרז בש/129/2014

9 הצעות הוגשו לרכישת זכויות במכר לבניית 69 יח"ד (בנייה רוויה) בנתיבות מערב.ההצעה הזוכה הינה של חברת " ליבוביץ אריה אלימלך ושאר מציעים, הון מטרות השקעות בע"מ" שתשלם 2,400,441 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

 להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

 שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

8,669

69

5,226,311

165,750

2,400,441

ליבוביץ אריה אלימלך ושאר מציעים, הון מטרות השקעות בע"מ

 מכרז בש/191/2014

​ 

מרחב עסקי מרכז

 כפר יונה  מכרז מר/137/2014

 שני זוכים הוכרזו במכרז לחכירת 2 מגרשים לבנייה למגורים (סה"כ 380 יח"ד) בכפר יונה.למכרז הוגשו 8 הצעות.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 489,990₪ לבין 716,000₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז מר/137/2014 ​

gov