עדכון תוצאות ועדת מכרזים שבועית

מרחב עסקי מרכז


​מודיעין מכבים-רעות מכרז מר/144/2014

31 הצעות הוכרזו כהצעות הזוכות למכרז לחכירת 29 מתחמים למגורים (סה"כ 1,725 יח"ד) בשכונת נופים במודיעין מכבים רעות.למכרז הוגשו 103 הצעות.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 2,500,010₪ לבין 54,720,000₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).הוצאות הפיתוח נעו בטווח מחירים בין 38,394,728 ₪ לבין 1,474,324 ₪.

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז מר/144/2014 

  

הוד השרון מכרז מר/287/2014

​3 הצעות הוגשו למכרז לחכירת  מגרש לבניה דו-משפחתית בשכונת נווה הדר בהוד השרון.ההצעה הזוכה הינה של 4 מציעים שישלמו 2,289,000 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). 

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר שומה

מחיר מינ

ימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

785

2

3,904,954

1,776,754

2,289,000

מרקוביץ סיון , זכאי גיל, זכאי יעקב, זכאי נירה

 

מכרז מר/287/2014 

מרחב עסקי תל אביב

​רמת גן מכרז תא/246/2014

63 הצעות הוכרזו כהצעות הזוכות למכרז לחכירת 63 מגרשים לבניה חד-משפחתית בשיכון הצנחנים ברמת גן.למכרז הוגשו 554 הצעות.ההצעות הזוכות נעו בטווח מחירים בין 1,700,000₪ לבין 3,173,000₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).הוצאות הפיתוח היו במחיר של 18,567 ₪.

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

מכרז תא/246/2014 

מרחב עסקי דרום

​באר שבע מכרז בש/268/2014

​נמצאה הצעה אחת למכרז לחכירת 2 מגרשים לבניה עצמית בשכונת נווה נוי בבאר שבע.ההצעה הזוכה הינה של "פרג אושרה" שישלם 171,951 ₪ (לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח).

להלן טבלה וגרף המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

474

1

428,822

30,732

171,951

פרג אושרה

 

מכרז בש/2014/268