תוצאות מכרזים שבועית

מחוז עסקי ירושלים

ים/20/2016  קריית גת

במכרז לחכירת 11 מגרשים לבניה עצמית בשכונת כרמי גת – בקרית גת הוגשו 44 הצעות, מתוכן זכו 11 הצעות.

להלן גרף המתאר את תוצאות המכרז:

גרף תוצאות מכרזים 

מחוז עסקי מרכז

מר/25/2016  כפר יונה

במכרז לחכירת מגרש לבניה עצמית (2 יח"ד) בכפר יונה הוגשו 26 הצעות, מתוכן זכתה הצעה אחת

להלן טבלה וגרף המתארות את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר ​בערך

​מספר יח"ד

מחיר מינימום

(לא כולל ​מע"מ)​

סכום

זכיה

שם

זוכה

556

2

650,650

1,841,385

רווה איתי, רווה ענת, רווה שמואל שרון, הירשמן רווה נעמי

 

 מכרז מס' מר/25/2016

מר/8/2016  מודיעין

במכרז לרכישה ופינוי של שתי ערימות עודפי חפירה בתחומי העיר מודיעין הוגשו 2 הצעות, מתוכן כתה ההצעה

שהוגשה ע"י " אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ".

להלן טבלה וגרף המתארות את תוצאות המכרז:

סכום

זכיה

שם

זוכה

3.55

אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

מחוז עסקי חיפה

חי/1/2016  קריית טבעון

במכרז לחכירת מגרש למרכז אזרחי בקרית טבעון הוגשו 14 הצעות, מתוכן זכתה ההצעה שהוגשה ע"י " מ.ע.ד.ר נמרוד (1996) בע"מ".

להלן טבלה וגרף המתארות את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

400

740,740

2,270,000

מ.ע.ד.ר נמרוד (1996) בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

​מחוז עסקי תל אביב

תא/284/2015 תל אביב – יפו

במכרז לרכישת  זכויות במכר מגרש למגורים (סה"כ 6 יח"ד) בית פלט  16-18 – בתל אביב יפו הוגשו 28 הצעות,

מתכון זכתה ההצעה שהוגשה ע"י " ארזי הנגב ייזום ובניה בע"מ".

להלן טבלה וגרף המתארות את תוצאות המכרז:

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה

שם

זוכה

510

6

33,378

2,166,500

8,555,559

ארזי הנגב ייזום ובניה בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים