תוצאות מכרזים 25.1.21

מכרז מס': תא/329/2019 רמת השרון

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על הזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 482 יח"ד ברמת השרון.
במכרז הפומבי ששווק במתכונת של שוק חופשי שיווקה רמ"י 4 מגרשים הכוללים כאמור 482 יח"ד ושטחי מסחר ב 4 מתחמי שיווק נפרדים.
למכרז התקבלו 41 הצעות.
מדובר על מכרז להקמת שכונת מגורים חדשה ברמת השרון. השכונה נמצאת מדרום ל"דרך הנופש" המתוכננת, מדרום לכביש 5, ממערב לבית העלמין קריית שאול וממזרח לנתיבי איילון ומחלף גלילות.

השכונה תשתרע על שטח של כ- 825 דונם וגובלת בדרום בשכונת נווה גן.
בתכנית נקבעו ייעודי קרקע לאזורי המגורים, לדיור מיוחד, לבניני ציבור, לקאנטרי קלאב, לשטחי ציבור פתוחים ולמסחר.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערךמספר יח"ד

סה"כ)

הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה פיקדון לקיום הצעה בש''חסכום זכיהשם זוכה

4,585

150

28,915,206

47,702,539

14,977,000

262,520,730

צ.מ.ח המרמן בע"מ

2,402

79

15,334,914

24,636,039

7,735,000

136,442,861

ג.ז. מדף 26 בע"מ

5,162

149

28,799,099

47,708,045

14,978,000

242,497,512

צ.מ.ח המרמן בע"מ

3,264

104

21,581,564

37,801,684

11,868,000

182,818,052

אביסרור משה ובניו עבודות בנין ופתוח בע"מ


מרחב ת"א

מכרז מס': תא/187/2020 אזור

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על "ש. שרבט ושות' חברה לבניה והשקעות (1991) בע"מ" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 116 יח"ד במתחם אחד בבניה רוויה בשבעת הנוטרים בישוב אזור.
הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 90,180,000 שקלים (לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בעלות של 6,727,526 שקלים (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 10 הצעות.
מדובר במכרז פומבי במתכונת שוק חופשי לבניית 116 יח"ד ושטחי מסחר בעיר אזור, אשר ממוקם בסמוך לכביש 44, לפארק העירוני גן השבעה ולמסעדת "עזרא ובניו".
על פי נספח הבינוי לתכנית, במגרש יבנו שני בנייני מגורים בני כ - 15 קומות כ"א מעל קומת קרקע שתכלול שטחי מסחר ושטחים ציבוריים, מעל חניון תת קרקעי.
במגרש בוצעו במשך מספר חודשים עבודות דיגום והצלה של רשות העתיקות, אשר שחררה לאחרונה את הקרקע ללא דרישות נוספות.

תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר

יח"ד

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכייה

(לא כולל מע"מ)

שם זוכה

3,811

116

6,727,526

40,529,386

5,567,000

90,180,000

ש. שרבט ושות' חברה לבניה והשקעות (1991) בע"מ


מרחב מרכז

מכרז מס': מר/257/2020 גן יבנה

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על " דוד אפריאט, יוסף גוהרי" כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניה צמודת קרקע בקיר משותף (סה"כ 2 יח"ד), בגן יבנה.
הזוכה ישלם לרשות מקרקעי ישראל 2,181,818 שקלים(לא כולל מע"מ) ועוד הוצאות פיתוח בעלות של 753,530 שקלים (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 29 הצעות.

תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר

יח"ד

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת בש"ח (כולל מע"מ )

מחיר מינימום בש"ח

(לא כולל מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכייה

(לא כולל מע"מ)

שם זוכה

678

2

753,530

910,000

100,000

2,181,818

דוד אפריאט, יוסף גוהריgov