תוצאות מכרז מקרקעין מספר 451/2019/ים

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכים במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 45 יח"ד ב 2 מתחמים בהרי עדן, נוה מיכאל

מרחב ירושלים מכרז מס': ים/451/2019

​הישוב הרי עדן ממוקם במדרונות הדרום מערביים של חבל עדולם מול הישוב רוגלית אש יהודה. הישוב תוכנן במגמה להשתלב בטבע ובשטחים הפתוחים המקיפים אותו.
בישוב מתוכננות 450 יח"ד הכוללות דירות, קוטג'ים ובתים צמודי קרקע על מגרשים בגדלים שונים החל מ 250 מ"ר ליחידה ועד לדונם אחד.
עורק החיים המרכזי של הישוב הוא הקארדו סביבו מתוכנן אזור המגורים הצפוף ביותר - 3 יח"ד דונם ולאורכו ממוקמים השטחים הציבוריים ושטחי המסחר . המבנים הם בני 2 קומות והרחוב פתוח לתנועת הולכי רגל
בלבד. ממרכז הישוב מתפצלים רחובות לבתי הישוב וביניהם רשת של סמטאות ושבילים אל אזור המגורים העיקרי של הישוב. עד כה שווקו בישוב 40 מגרשים צמודי קרקע לבנה ביתך.

להלן טבלה המתארת את תוצאות המכרז:

שטח במ''ר בערך

מספר יח"ד

תשלום בגין מבני ציבור (כולל מע"מ)

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

סכום זכיה

שם זוכה

6,408

30

196,739

10,577,778

24,656,001

נפתלי ניסן ובניו יזמות(99) בע"מ

8,414

15

98,370

12,471,666

25,749,017

מ.ש. בית צור בע"מ

gov