14,000 יח"ד בשלוש תכניות שקידמה הרשות בתל השומר קיבלו תוקף

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל) , אישרה  בשבוע שעבר למתן תוקף שלוש תכניות של רשות מקרקעי ישראל בתל השומר בהיקף כולל של כ- 14,000  יח"ד.

תמ"ל 1001- "תל השומר מרכז"  כ-9,500 יח"ד.
תמ"ל 1002- "תל השומר צפון"   כ- 2,000 יח"ד.
תמ"ל 1005- "פרדס בחסכון"     כ- 2,350 יח"ד .

תמ"ל 1001- "תל השומר מרכז" :

תכנית מועדפת לדיור להקמת איזור מגורים חדש הכולל כ-9,500 יח"ד, כ- 440,000 מ"ר שטחי תעסוקה ומסחר וכן מוסדות ומבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים בשטחי מחנה תל השומר המתפנים.

התכנית בשטח של כ 1,357 דונם,  מציעה יצירת מרקם אורבני הנותן מענה לאיכות חיים עירונית בצפיפות גבוהה, המבוסס על רשת דרכים שתאפשר תחבורה ציבורית, תנועת כלי רכב, הולכי רגל ורוכבי אופניים.

התכנית מנצלת שטח מופר והופכת אותו למרחב בנוי איכותי באופי  עירוני ובנייה מרקמית במגוון טיפוסים וברמות צפיפות שונות, כוללת עירוב שימושים, שילוב שטחים ציבוריים לרווחת התושבים ומתן מענה לרשויות המקומיות בין היתר במגוון יחידות דיור (הכוללות 20% יח"ד קטנות), שטחי תעסוקה, תשתיות ותחבורה.

התכנית קובעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי, תשתיות, שמירה על בניינים לשימור עצים  וערכי טבע.

חברה מתכננת :משה כהן ומשרד האדריכלים קולקר – קולקר- אפשטיין

תמ"ל 1002- "תל השומר צפון":

תכנית מועדפת לדיור להקמת איזור מגורים חדש הכולל כ-2,000 יח"ד, בשטח של כ 226 דונם, הממוקמת בשטחים מצפון מזרח לבית החולים תל השומר וממערב לדרך מוטה גור. התכנית מייצרת דופן עירונית לבית החולים שיבא בתחום שטח מופר המשמש כיום כמחנה תל השומר ועתיד להתפנות, זאת תוך השתלבותה ברשת הדרכים המתוכננת כהמשך לדרך מוטה גור ומשה לוי.

התכנית מאפשרת הקמת כ-2,000 יח"ד תוך שמירה על עקרונות תכנון אורבני בבניה רוויה ומתן מענה נרחב לשטחים פתוחים ולמבני ציבור. התכנית משלבת מבנה לשימור, חורשות ועצים בוגרים וערכי טבע הממוקמים בתחומה.

אדריכלי  התכנית: חברת פרחי – אברהמי , מתכנן משרד פרחי אדריכלים

תמ"ל 1005- "פרדס בחסכון":

תכנית מועדפת לדיור להקמת איזור מגורים חדש.
התכנית מאפשרת הקמת רובע מגורים איכותי חדש באור יהודה בשטח של כ- 339 דונם, מצפון לכביש 461 וממזרח ומדרום למחנות תל השומר, בתחומי השיפוט של אור יהודה.

התכנית מייעדת את השטח להקמת רובע מגורים איכותי הכולל כ-2,350 יחידות דיור חדשות למגורים, מתוכן 20% הינן יחידות דיור קטנות, שטחי תעסוקה ומסחר.
המרקם הבנוי מתוכנן לבניה רוויה בגובה של 9-14 קומות, כאשר המרחב הציבורי משולב בו.  אלה יחד עם השדרות הרחבות, מקנים לשכונה אופי ייחודי, מרווח וירוק ובצפיפות מיטבית .
התכנית כוללת שטחי ציבור לרווחת התושבים כגון מוסדות חינוך וציבור, שדרות רחבות, ושטחים ציבורים פתוחים רחבי ידיים, המשמרים ככל הניתן את הצמחייה וערכי הטבע הקיימים בשטח תוך שילובם בשטחים הציבוריים הפתוחים של השכונה.
בתכנית שדרה ירוקה מרכזית המהווה את שלד השכונה ומייצרת נגישות לשטחים ציבוריים הקבועים לאורכה. בשדרה משולבות רצועות עצים בוגרים קיימים לרווחת תושבי השכונה והאזור.
רחובות השכונה המוצעת, מתוכננים במתכנות של שדרות מרווחות הכוללים צירי הליכה רגלית, שבילי אופניים  ושטחי חלחול.
לאורך דרך מס' 461, האמורה להפוך לדרך עירונית, מתוכננת בניה הכוללת תעסוקה ומסחר ויוצרת חזית מסחרית. בנייני מגורים משולבים בעורף בנייני התעסוקה והחזית המסחרית.

חברה מתכננת: חברת פרחי – אברהמי , מתכנן משרד פרחי אדריכלים

 לדברי מתכננת מרחב עיסקי תל אביב הגב' גילי טסלר " אלה תכניות פורצות דרך מבחינת התועלות בצד המשימות. תכניות אלה מאפשרות פינוי מחנות תל השומר (למעט תכנית פרדס בחסכון) שומרות על איזונים בין שימושי הקרקע השונים וקובעות את הגידול ביחידות הדיור לצד התעסוקות בערים קריית אונו, אור יהודה וקריית אונו. מעולם לא נעשה הליך סטוטורי שכזה במדינת ישראל בו בצד ההיבט הכולל שנערך ברמה המחוזית ותכנית הצל שאושרה בוועדה המחוזית קודמו תכניות במסגרת הותמ"ל ואושרו תוך שנה לתוקף.

פנוי המחנות יעשה בשלבים ועוד מונחת לפתחינו עבודה רבה, היא הוסיפה , תכנון התשתיות, הטיפול בזיהומי הקרקע ויצירת מערכות תחבורתיות יעילות. כל זאת,  על מנת שנוכל לממש מתחמים אלה. העבודה העתידית תלווה באמצעות צוות אשר יעקוב ויכוון עד מימוש יחידת הדיור ושטח התעסוקה האחרון.

 הדמיה של תכנית תל השומר מרכז

שלוש תכניות, שקידמה רשות מקרקעי ישראל בתל השומר, בהיקף כולל של  כ-14,000 יח"ד קיבלו תוקף 

gov