פורסמה למתן תוקף - תוכנית רמ"י לבניית 2,800 יח"ד על שטח מחנה תל השומר

פורסמה למתן תוקף תוכנית רשות מקרקעי ישראל לבניית 2,800 יחידות דיור על שטח מחנה תל השומר

​תוכנית של רשות מקרקעי ישראל בתל השומר מזרח פורסמה למתן תוקף ותאפשר הקמת שכונת מגורים חדשה בת 2,800 יח"ד באזור בקעת אונו על שטח של 724 דונם.

שטח התוכנית מוחזק מזה שנים רבות על ידי משרד הביטחון, כחלק ממחנה תל-השומר. ייעודו הנוכחי של השטח הינו חקלאי ששונה לישוב עירוני ביעוד מגורים.

שכונת האקליפטוסים מתוכננת כרובע מגורים איכותי, שיכלול שטחים נרחבים לצורכי ציבור בראייה מטרופולינית ומקומית. זאת תוך שמירה על ערכי הטבע וחורשות האיקליפטוסים הקיימות במקום ושילובם בשטחים ציבוריים פתוחים מתוכננים. כמו כן, מתוכננים במקום שבילי אופניים שישולבו ברחובות השכונה. התוכנית מייעדת גם שטחים להשלמה ותכנון עתידי.

128 דונם  מתוך השכונה החדשה ישמשו לבניית 2,224 יחידות דיור במבנים שגובהם 11-9 קומות, כולל דירות גן וקומה עליונה חלקית. כ-30 דונם הוקצו לבניית 456 יחידות דיור במבנים שגובהם עד 9 קומות ומתוכם שתי קומות למסחר ושבע קומות למגורים. אזור מיוחד ל-200 יחידות דיור מוגן הוקצה בתוכנית על מגרש שגודלו כ-7 דונם. כ-67 דונם נקבעו כאזור למבנים ומוסדות ציבור ובהם שני מגרשים בני 9 דונם כל אחד מהם ישמש לבי"ס יסודי ומגרש לבי"ס על יסודי בגודל של כ-30 דונם. כ-187 דונם הוקצו לשטחים ציבוריים פתוחים וכ-141 דונם ישמשו לדרכים.

תוכנית רשות מקרקעי ישראל נערכה בתיאום עם כל הגורמים הרלבנטיים וביניהם לשכת התכנון המחוזית, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, רשות העתיקות, הרשות המקומית קריית אונו ועוד. מסמכי התוכנית הוגשו לוועדה המחוזית שאישרה אותה לתוקף.

אדריכל התוכנית: משרד פרחי – צפריר אדריכלים.

הדמיה מצורפת מותרת לשימוש

קבצים להורדה

gov