המירוץ לרישום הדירה בטאבו

מינהל מקרקעי ישראל – מאמץ מוגבר לרישום בתים משותפים

מינהל מקרקעי ישראל מגביר את האכיפה נגד חברות קבלניות שלא מסדירות את רישום הדירות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) כנדרש בחוק.
 
מדובר במקרים הרבים שבהם הקרקע, שעליה נבנו הבתים, עברה את הליך ההסדר או הפרצלציה, ואין מניעה לרשום את הבתים האמורים בפנקס הבתים המשותפים.
 
במקרים אלה אי רישום הבתים המשותפים מונע את רישום זכויות רוכשי הדירות בטאבו.
 
המינהל משקיע מאמצים רבים בהשלמת רישומם של הבתים המשותפים, ובהעדר שיתוף פעולה מצד החברות חייבות הרישום, יוזם המינהל הגשת תביעות משפטיות כנגדן על מנת לחייבן למלא את חובת הרישום המוטלת עליהן.     
 
 פרסום זה מובא על ידי מינהל מקרקעי ישראל לידיעת הציבור, מתוך מגמה לעודד ולקדם
  את רישום הבתים המשותפים וזכויות המשתכנים על מקרקעי ישראל ולהגביר את המודעות
  לנושא חשוב זה.
 

כל משתכן על מקרקעי ישראל שזכויותיו אינן רשומות בטאבו נקרא בזה לברר
אצל החברה הקבלנית שממנה רכש את דירתו את מצב הרישום של דירתו
ולעמוד על כך שזכויותיו הקנייניות בדירה תירשמנה בטאבו.

 

gov