תביעות נגד "סרבני רישום בטאבו"

המינהל לטובת רוכשי הדירות שלא נרשמו בטאבו:
מגיש עשרות תביעות כנגד קבלנים סרבני רישום בטאבו

בימים אלה יוצאים במינהל  במבצע  נרחב  במסגרתו תוגשנה תביעות רבות נגד קבלנים "סרבני רישום בטאבו"
 שהתחייבו לרשום בתים משותפים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) ולהסדיר את זכויותיהם של הרוכשים, אולם לא עמדו בהתחייבויותיהם במשך שנים רבות.

מבצע רישום הבתים המשותפים אותו מבצע המינהל נעשה כשירות לציבור שזכויותיו נפגעות כתוצאה מרשלנות של קבלנים וחוסר אכפיות. 

הקבלנים  התעלמו במשך שנים רבות מהתראות חוזרות ונשנות מצד המינהל וכעת הוחלט במינהל לנקוט במדיניות תקיפה יותר.

המינהל מבקש מבית המשפט להצהיר כי על קבלנים לקיים את כל חובותיהם על פי חוזה הפיתוח וכי עליהם להשלים בתוך תקופה סבירה את רישום הבניינים אותם בנו על קרקעות המדינה, כבתים משותפים וכן את רישום הדירות בבניינים כיחידות נפרדות בבית המשותף.

המינהל טוען בתביעות שהגיש כי קיבל פניות חוזרות ונשנות מדיירים שרכשו יחידות דיור מקבלנים המבקשים לברר מדוע לא נרשמות בטאבו זכויותיהם בדירות שרכשו.

לאחרונה  הוגשו במסגרת המבצע תביעות לבית המשפט המחוזי בת"א, בין היתר נגד חברת אנג'ל ג'נרל ריבולפרס" בגין אי רישום בשלושה פרויקטים בפתח תקווה, נגד חברת ש.י. קבלנים בגין אי רישום בישוב אלעד ונגד חברת מפעלי לוקי לבנייה בגין אי רישום בישוב מתן.

לפי נתוני ועדת דליצקי  היו בשנת 1997  בישראל 1.8 מליון יח"ד כאשר מחציתן לא היו רשומות בטאבו. לפני כשנה הכין  המינהל   תכנית חומש שמטרתה לצמצם את כמות יחידות הדיור הבלתי רשומות בטאבו.

בראשית שנת 2004 הצטמצם מספר יחידות הדיור הלא רשומות לכדי 400 אלף.  כיום עומד מספר היחידות הלא רשומות על אדמות המינהל על 300 אלף בלבד.

בשבועות הקרובים יגיש המינהל עשרות תביעות נוספות נגד קבלנים סרבני רישום  בכל רחבי הארץ מתוך מטרה לזרז ולסיים את מבצע הרישום של הדירות שטרם נרשמו בטאבו.

gov