תע"ש השרון - המדינה ערערה נגד החלטת ביהמ"ש המחוזי

המדינה עירערה  לביהמ"ש העליון  על פסק דין בימ"ש המחוזי בעניין תוכנית תעש השרון:

​"פסק הדין סותם הגולל על טיהור קרקעות תע"ש השרון"
 המדינה נותנת סיכוי נוסף לטיהור הקרקעות המזוהמות בתעש השרון.

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר לבית המשפט העליון ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מתחילת פברואר, שלא לאשר את הפקדת תוכנית המתאר "תעש השרון" עד לביצוע סקרי קרקע מפורטים.  לדברי המדינה, תוכנית תע"ש השרון, שתכנונה החל לפני כעשור, נועדה ליצור פלטפורמה מימונית שתאפשר את פינוי מפעלי התע"ש המזהמים  מהאזור וביצוע טיהור מקיף של  הקרקעות, פעולות שעלותן  נאמדת במיליארדי שקלים.
 
הפקדת תכנית המתאר היא שלב ראשון טרם  ביצוע סקר מקיף והכנת תכניות מפורטות שיאפשרו טיפול בזיהום המתפשט ויפחיתו את הסכנות הבריאותיות והסביבתיות הקיימות כיום בערים הרצלייה, הוד השרון ורמת השרון, בשל הזיהום שנוצר בקרקעות האזור כתוצאה מפעילותה של התעשייה הצבאית בעשרות השנים האחרונות.
 
בערעור  שהוגש הבוקר כותבת המדינה כי לשם הבטחת טיהור הקרקעות גובש הסכם בין מינהל מקרקעי ישראל, המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר, לפיו תוכנית המתאר של תע"ש השרון תופקד במקביל להכנה ואישור תכניות מפורטות וסקרי קרקע מקיפים  במימון האוצר.  הקרקע לא תשווק לקבלנים בטרם טיהור הקרקע  במימון ביניים שיעמיד האוצר.
 
משמעות החלטת בית המשפט המחוזי היא כי ייסתם הגולל על התוכנית לטיהור קרקעות תע"ש השרון, שכן האוצר לא יהיה מוכן לממן סקרי קרקע מפורטים בעלות של עשרות מיליוני ₪, ללא שיש אופק לתוכנית תע"ש השרון ששיווקה לבניה נועד לממן כאמור את ביצוע סקרי הקרקע,  העתקת המפעלים  וטיהור הקרקע שעלותם נאמדת במיליארדי ₪, ובכך ייסתם הגולל על המתווה היחיד שעשוי להציל את תושבי השרון מהשפעות זיהום הקרקע שהלך ונצבר במקום בעשרות השנים האחרונות.


המדינה אף מדגישה כי כבר בוצע סקר קרקע ראשוני במתחם תע"ש השרון, וכי ביצוע סקרי זיהום קרקע נוספים לפני הקפדת תוכנית המתאר אינו עונה על הצרכים המקצועיים, שכן עד שיאושרו התוכניות המפורטות למתחם יהיה צורך לבצע שוב את הסקרים, מאחר ומפת הזיהומים עשויה להשתנות וביצוע הטיהור יחייב סקרים עדכניים שיבוצעו קרוב למועד הטיהור.
 
המדינה מבקשת מבית המשפט העליון לבטל את החלטת בית המשפט המחוזי ולאפשר את הפקדת תוכנית המתאר למתחם תעש השרון, הן בשל העובדה כי כבר ישנה הסכמה בין ממ"י, משרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה על המתווה לטיהור הקרקע, והן בשל העובדה כי וועדות התכנון נוצרו על מנת שניתן יהיה להתנגד בהן לתוכניות תכנון, ולכן אין צורך בהתערבות בית המשפט עוד בטרם התקיים הליך ההתנגדויות בוועדות התכנון שנועדו לשם כך
 
במינהל סבורים כי "מטרת התוכנית הנה טיהור קרקעות השרון למען איכות הסביבה ובריאות התושבים, המינהל ימשיך לפעול במלוא המרץ לטיהור הקרקעות, אנו קוראים לארגוני הסביבה לשתף עמנו פעולה על מנת שלא ייסתם הגולל על הסיכוי היחיד לטיהור הקרקע".

gov