רשות מקרקעי ישראל דורשת מחברת גינדי לעצור את השיווק של הפרוייקט שלה באור יהודה

חברת גינדי זכתה  במכרז של רשות מקרקעי ישראל  בקרקע  לבניית 1000 יח"ד  מתוכן 20 אחוז נועדו לשיווק בשוק החופשי

​הרשות דורשת מגינדי  לעצור את שיווק הפרויקט, זאת בעקבות טענות שהעלתה האגודה לזכויות האזרח, על חשש לאפליית אזרחים שאינם נמנים על מועדון חבר.

היועצת המשפטית של רשות מקרקעי ישראל, עו"ד מניה ליייקין שגרה מכתב להנהלת גינדי ובו דרישה לעצירת השיווק רק למועדון חבר ובקשה להבהרות נקודתיות הדרושות לשם גיבוש עמדה סופית בסוגייה

gov