עדכון תוצאות מכרזים שבועית

​מרחב דרום

בש/29/2015

במכרז לחכירת 4 מגרשים למסחר ושירותים אחרים ברהט הוגשו 25 הצעות. מתוך ההצעות שהוגשו נבחרו 4 מציעים שישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום כולל בסך 10,305,000 ₪ ( לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

​שם זוכה

1,863​

​470,065

​350,948

​1,780,000

​שיזף השקעות בע"מ

​1,617

​407,995

​301,177

​2,600,000

​מובילי הר הנגב בע"מ

​1,710

​431,460

​315,892

​2,770,000

​מובילי הר הנגב בע"מ

​2,890

​729,193

​449,876

​3,155,000

​ענבי הנגב המערבי בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

בש/52/2015

במכרז לחכירת זכויות במושעא במועצה אזורית רמת הנגב הוגשו 2 הצעות. ההצעה הזוכה היא של "שיכון ובינוי הדל"ן בע"מ" על סמך הצעתה בסכום של 18,000,018 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח)

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

​שם זוכה

265,916​

​10,158,000

​18,000,018

​שיכון ובינוי הדל"ן בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

בש/79/2015

במכרז לחכירת 2 מתחמים לתעשיה ומלאכה, מסחר ותחנת תדלוק באשלים המועצה האזורית רמת הנגב הוגשו 3 הצעות. במתחם אחד זכה "ש.ח.פ הנגב עפר ופיתוח בע"מ" וישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 1,111,500 שח" (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). למתחם השני לא היו הצעות ולכן לא הוכרז זוכה.

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

​מספר מגרש

​שטח במ"ר בערך

​הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

​שם זוכה

1-19​

​25,772

​4,662,876

​105,400

​אין הצעות למגרש זה

​500-502

​9,614

​805,932

​463,450

​1,111,500

​ש.ח.פ הנגב עפר ופיתוח בע"מ

 

גרף תוצאות מכרזים 

מרחב מרכז

מר/66/2015

במכרז לרכישת זכויות בעלות במגרש לתעשייה עתירת ידע בנס ציונה לא הוגשו הצעות ולכן הוועדה לא דנה במכרז זה.


מר/74/2015

במכרז לחכירת 5 מגרשים לבניה עצמית (סה"כ 5 יח"ד) במושב חיבת ציון הוגשו 71 הצעות. 5 הזוכים ישלמו לרשות מקרקעי ישראל סכום כולל של 5,984,073 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח).

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​מספר יח"ד

​הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

​שם זוכה

350​

1​

157,762​

495,495​

​1,306,793

​רטר רודיטי עדי , רטר רוני

351​

1​

157,762​​

495,950​

​1,122,890

​גירון אורי

351​​

1​

157,762​​

490,945

​1,130,500

​גירון דניאל

351​​

1​

157,762​​

495,950​

​1,222,890

​ימיו יריב עזרא , ימין קארין

351​​

1​

157,762​​

500,955​

​1,201,000

​נדל איתן משה, מורג נדל נילי

 

גרף תוצאות מכרזים 

מרחב יהודה ושומרון

יש/75/2015

במכרז לחכירת 2 מתחמים לבניה רוויה (משתכנים) בשכונת אגן האיילות בגבעת זאב הוגשו 2 הצעות. למתחם אחד הוכרז זוכה "קריה נאמנה גבעת זאב" שישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום בסך 3,100,000 ₪ (לא כולל מע"מ והוצאות פיתוח). למתחם השני ההצעות היו נמוכות ולכן לא הוכרז זוכה.

להלן גרף וטבלה המתארים את תוצאות המכרז:

​שטח במ"ר בערך

​שטח בניה

​מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)​

​מחיר מינימום

(לא כולל מע"מ)

​סכום זכיה

​שם זוכה

14,851​

​8,060

​31

​24,152,626

​2,821,000

​3,100,000

​קריה נאמנה גבעת זאב

18,923​

​10,400

​54

​42,889,866

​4,721,990

​הצעות נמוכות

 

גרף תוצאות מכרזים