ביהמ"ש העליון: חוות שקמים לא תקבל רישיון לאנרגיה סולארית

חוות שקמים לא תוכל לקבל רישיון לאנרגיה סולארית - כך קבע היום בית משפט העליון

​​בית המשפט העליון קיבל את עמדת היועץ המשפטי של רמ"י והיועץ המשפטי לממשלה, וקבע כי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1374 שהתקבלה לפני כשנתיים, בנושא  ואישרה הקמת מיזם סולארי בחוות השקמים היא בלתי-חוקית – משום הפגמים שנפלו בהליך קבלתה והיא חורגת ממתחם הסבירות כן שרטט בית המשפט את אופי פעילותה של המועצה ומערכת יחסיה עם היועץ המשפטי לממשלה.

המשנה לנשיאה א' רובינשטיין:

​"מקום שבו 'שומרי הסף', היועצים המשפטיים מתריעים ואין שומע לקולם, חובתו של בית המשפט להתערב. מקרקעי ישראל, רכוש הציבור, משאב לאומי ממעלה עליונה, ואשר שימוש בהם הוא טרף קל ומפתה – הזהירות לגביהם צריך שתהא כפולה ומכופלת."​

קבצים להורדה

gov