הערכות לשיווק השוק הסיטונאי בגוש דן

מינהל מקרקעי ישראל  מתכונן לשיווק השוק הסיטונאי   בגוש דן

​חברת תהל לייטרסדורף תטפל עבור המינהל בשיווק הקרקע והקמתו של שוק סיטוני לפירות,ירקות ופרחים, אשר בגוש דן אשר יאפשר יצירת תשתית פיזית תפקודית וארגונית יעילה ומודרנית להעברת התוצרת החקלאית מהמגדלים אל הצרכנים. תחום התכנית הינו באזור שבין כביש מס' 4 במערב (מחלף מסובים), כביש 461 מצפון, רמת פנקס ממזרח ונחל איילון מדרום.

בשוק הסיטונאי נקבעו זכויות בנייה בהיקף 60,000 מ"ר שטח עיקרי. כמו כן, התכנית קובעת שטח לתכנון בעתיד בצמוד לצומת מסובים, שטחי שימוש מטרופוליני בתחום מחלף מסובים עצמו, שטח למגורים בצמידות לרמת פנקס ברמה מתארית, שטחי ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים .

במשך מספר שנים נעשתה עבודה רחבת היקף לבחינה ואיתור אתר מתאים לפרוייקט. לצורך כך נבחנו 13 חלופות מיקום, ביחס ל-5 מהן נערכה בדיקה מפורטת אשר העלתה, כי מושא התכנית הוא השטח המועדף למימושה.לאחר אישורה בועדות התכנון אושרה התכנית למתן תוקף בועדה המחוזית ביולי 2004.

התכנית כך מקווים במינהל, תיתן מענה לקשיים הנוצרים ממיקומו הנוכחי של השוק הסיטוני בתל אביב, הגובל ברחובות החשמונאים וקרליבך, היוצר קשיים ומפגעים הן בשל מיקומו והן בשל המבנים המיושנים והבלתי מתאימים בו.

gov