מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

קול קורא 2017- הקרן לשטחים פתוחים

​​הקרן לשמירה על שטחים פתוחים - הזמנה להגשת בקשות 


הקרן לשמירה על שטחים פתוחים אשר הוקמה במסגרת רשות מקרקעי ישראל 
מבקשת לאתר ולקדם פרויקטים מסוג ביצוע, תכנון, איסוף ריכוז ועיבוד נתונים, סקרים, 
ניטור ומחקר בתחום השטחים הפתוחים, בהתאם למטרות הקרן כמפורט בהחלטותיה. 
הפרויקטים יעסקו בין השאר בתחום השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים. 
רשאים להגיש בקשה משרדי ממשלה, רשויות סטטוטוריות, גופים מוניציפליים, 
חברות ממשלתיות וגופים נוספים, הכול כמפורט במסמכי ה"קול קורא". 
הקרן מזמינה בזאת את הגופים המתאימים על פי החלטות הקרן, 
להגיש בקשות לתמיכת הקרן עד לתאריך כ"ט אייר תשע"ז, 25.05.2017 בשעה 14:00.

עדיאל שמרון 
מנהל רשות מקרקעי ישראל
יו"ר הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ​

gov