שלומי: רשות מקרקעי ישראל נערכת לפינוי הפולש ציון נעמן מקרקעות המדינה לאחר שהוא לא ציית לפסק דין שהורה לו לפנות את השטח

מפקחי רשות מקרקעי ישראל נערכים בימים אלו לבצע פינוי של פולש בשם ציון נעמן שביצע הסגת גבול והחל בבנית מבנה בלתי חוקי על אדמות המדינה באיזור התעשייה הישן של שלומי. לנעמן נמסר פסק דין של בית משפט המורה לו לפנות את השטח תוך 30 יום, אך התקופה חלפה ונעמן לא ציית לפסיקת בית המשפט. כעת נערכים מפקחי הרשות בליווי המשטרה לפנות את נעמן ולהגשת תביעות כספיות נגד הפולש בגין דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי. הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

​פלישה לאדמות המדינה בשלומי תפונה על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל,  בליווי כוחות משטרה לאחר שהפולש, ציון נעמן, החליט להתעלם מפסק דין המורה לו לפנות את הקרקע אליה פלש.

מדובר בבניה תוחמת שטח של כ-500 מ"ר, שנבנתה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות מדינה המיועדות לתעשייה באזור התעשייה הישן של שלומי. הקמת המבנה על אדמות המדינה מהווה עבירה פלילית של הסגת גבול במקרקעי ציבור, שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

לאחר שהפלישה אותרה על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל, במסגרת פעילותם השגרתית לאיתור עבירות מקרקעין בקרקעות המדינה, נמסר לפולש, ציון נעמן, צו סילוק פולשים שהורה לו לפנות את הקרקע. נעמן, בניסיון לבטל את הצו עתר לבית המשפט כנגד כוונת הרשות לפנותו.

בית המשפט דחה את תביעתו של נעמן והחזיר את הצו לביצוע, כאשר הוא מורה לנעמן לפנות את הקרקע תוך 30 יום. תקופת 30 הימים שהוקצבה לנעמן לפנות את הקרקע הסתיימה אך הוא נמנע מלציית לפסק הדין ולא פינה את המבנה. בימים אלו מפקחי הרשות נערכים לתפוס את הקרקע ולהרוס את המבנה בליווי המשטרה.

במקביל, נערכים ברשות מקרקעי ישראל, בתיאום עם פרקליטות המדינה, להגיש נגד ציון נעמן תביעה כספית, בה יחוייב להחזיר לקופת המדינה גם את עלויות הפינוי, הכוללות את עלויות כוח האדם והציוד המכני, וגם תשלום רטרואקטיבי של דמי השימוש בקרקע.

ערן ליבנה, מנהל מרחב שמירה צפון-חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר במקרה של עבריינות מקרקעין בו ניכס הפולש לעצמו משאבי קרקע ציבוריים. הקרקע המיועדת לתעשייה נועדה לשרת את תושבי שלומי ביצירת מקומות עבודה אך נעמן בחר להתעלם במופגן מהחוק ולהשתמש בקרקע של הציבור לצרכיו האישיים, תוך הסגת גבול ובהפרה בוטה של החוק. נעמן מוסיף לזלזל בחוק ואף מתעלם מפסיקת בית המשפט ובסופו של דבר יגלה, כמו פולשים רבים אחרים, כי מפקחי הרשות ערוכים להתמודד עם מסיגי גבול ולהחזיר לציבור את אדמותיו".

אישור שימוש בתמונה. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

gov