מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

שלומי: פינוי פולש על ידי מפקחי רמ"י באזור התעשייה

פינוי פולש על-ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל באזור התעשייה של שלומי

דיר כבשים שהוקם ללא היתר ובניגוד לחוק ע"י מסיג גבול אשר תפס והשתמש לצרכיו בקרקעות מדינה באזור התעשייה של שלומי, פונה בהסכמת הפולש לאחר תהליך משפטי ולאחר שמפקחי רשות מקרקעי ישראל הזהירו אותו כי אם לא ייעשה כן יפונה ויהיה חשוף לתביעות כספיות ופליליות.

מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל באזור התעשייה שלומי הסתיים בפינוי סככה, גדר ורצפת בטון בלתי חוקיות, שהוקמו ללא היתר על אדמות מדינה. הפולש, המתגורר בשטח סמוך, פלש לאדמות מדינה בגודל של כ-1,000 מ"ר, גידר את השטח לצרכיו הפרטיים, יצק רצפת בטון בגודל 30 מ"ר והקים סככה במטרה להאכיל עדר כבשים שבבעלותו אשר הוא רועה באזור.

מסיג הגבול השתמש בקרקע המיועדת לשיווק לתעשייה למטרותיו האישיות, ללא היתר ובניגוד לחוק, עד שאותר ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל האמונים על השמירה על אדמות המדינה. המפקחים הבהירו לפולש כי מדובר בעבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי אם לא יפנה את הקרקע, המיועדת לשיווק לתעשייה, היא תפונה לפי החוק ויינקטו נגדו צעדי ענישה, ואף תביעות כספיות להחזר עלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה. אולם  הפולש  לא התפנה.

רק לאחר שהחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל הגישה תביעה משפטית כנגד הפולש לפינוי השטח, הסיר הפולש את החזקתו בקרקע והסכים להריסת הסככה, רצפת הבטון והגדר ולהחזרת הקרקע למדינה, על מנת להימנע מתשלום עלויות השימוש בקרקע ועלויות הפינוי וההוצאות המשפטיות שמוטלות במקרה של פלישה לאדמת מדינה על הפולש. מפקחי רשות מקרקעי ישראל הרסו את רצפת הבטון, והסככה שבנה הפולש, הסירו את הגדר, החזירו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי, והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות. עתה יוכלו ברשות להוציא לשיווק את הקרקע במכרז לתעשייה.

שי קרפ סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר באדם שפעל כדי לגרוף ממון לכיסו הפרטי על חשבון הציבור. לא נאפשר לפולשים ומסיגי גבול להשתלט על אדמות מדינה לצרכיהם הפרטיים ומקרים אלה ממחישים את החשיבות בפעולות האכיפה המסודרות של הרשות בשטח. אנו פועלים בכל הכלים והדרכים העומדים לרשותנו במטרה לשמור ולהגן על אדמות המדינה".

  

לפרטים:

אורטל צבר- דוברת הרשות – 050-6218030

תום וגנר – יועץ תקשורת - 054-8000358

 

gov