מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

תכנית השיווק של המינהל ל2009

מינהל מקרקעי ישראל ישווק בשנה הקרובה 15,000 יח"ד במכרזים פומביים.

​​נתון זה לא כולל הקצאות בהליך של פטור ממכרז בהיקף של  כמה אלפי יח"ד נוספות.

להלן התפלגות השיווקים :

ירושלים-   3,011  יח"ד

צפון -      3,632  יח"ד                                                                                                      

חיפה –     981   יח"ד

מרכז-    3,879   יח"ד

ת"א-     1,636   יח"ד

דרום     1,861   יח"ד

בשנה קודמת הוציא המינהל למכרז פומבי מעל 17,000 יח"ד אך לא לכולן היה ביקוש.

על רקע המצב הכלכלי וכדי לתרום להאצת המשק  נקט המינהל בסוף השנה הקודמת מספר צעדים שנועדו להקל על יזמים ולעודד אותם לגשת למכרזי המינהל.

  1. מחיר המינימום במכרזי המינהל  הופחת  מ- 75% ל- 50%.

  2. הוחלט כי  במכרזים בהם לא הוגשו הצעות או שלא אושרה הצעה כלשהי מבין ההצעות שהוגשו יוזמן  עדכון של השומה לאחר פרסום תוצאות המכרז

  3. במקרים בהם היזם יבקש הזמנת שומה עדכנית  גם כאשר השומה בתוקף – יקויים דיון במיוחד בהנהלת המינהל לבחון האפשרות להענות לבקשתו. כל מקרה יידון לגופו.

מצורפת מפה המתארת שיווק של חטיבות שיווק הגדולות מ 150 יח"ד

 תכנית השיווק של המינהל ל2009

קבצים להורדה

gov