פריסת השיווק בחודש דצמבר

​בחודש דצמבר שיווקו  המינהל  ומשרד הבינוי  והשיכון  ברחבי הארץ  6,517 יח"ד

בסה"כ שווקו במכרזים פומביים בשנת 2009  20,457 יח"ד ברחבי הארץ. 

להלן פריסת השיווקים ברחבי הארץ בחודש דצמבר

מנהל מינהל מקרקעי ישראל ירון ביבי: "תוכנית שיווק הקרקעות המסיבית מהווה חלק מהרפורמה במינהל ונועדה לייעל ולהגביר את הפעילות בשוק המקרקעין. התוכנית מהווה מנוע חשוב ליצירת צמיחה במשק ומהווה רכיב מרכזי במסגרת מדיניותה הכלכלית של הממשלה. יישום הרפורמה עתיד להביא לירידה במחירי הקרקעות ובמחירי הדיור תוך מתן מענה לביקושים קיימים לדיור ברחבי הארץ."

 

קבצים להורדה

gov