שדרות: המפעל ההרוס כיסה את אדמות המדינה – עד שפונה בלחץ מפקחי רמ"י

שדרות: המפעל ההרוס כיסה את אדמות המדינה – עד שפונה בלחץ מפקחי רמ"י
אישור שימוש בתמונה. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

מפעל ישן שנהרס כיסה בהריסות ובפסולת בניין, שטח סמוך בבעלות המדינה המיועד להקמת מבני תעשייה. מפקחי רשות מקרקעי ישראל, שאיתרו את הפלישה אל אדמות המדינה, הזהירו את היזמים שהרסו את המפעל כי עליהם לפנות את הקרקע כדי להימנע מנקיטת פעולות משפטיות. ואף הוגשה נגדם תלונה במשטרה. בעקבות זאת פונתה הקרקע על ידי היזמים

פלישה לאדמות המדינה באיזור התעשייה של שדרות, פונתה בפינוי עצמי ע"י מסיגי הגבול, נציגי חברה יזמית שקיבלה לשימושה שטח סמוך שכלל מפעל ישן. החברה היזמית הרסה את המפעל הישן ולמעשה פינתה את הריסותיו אל שטח סמוך בבעלות המדינה - ללא היתר ובניגוד לחוק.

הפלישה לקרקעות המדינה אותרה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל במסגרת הפעילויות השוטפות שמקיימת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה ברחבי הארץ.

עקב איתור הפלישה אל אדמות המדינה, הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלונה במשטרה כנגד החברה היזמית בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

בנוסף, הזהירו המפקחים את הפולשים כי אם לא יפנו את הקרקע בעצמם יוגשו נגדם תביעות כספיות בהן יידרשו להחזיר לקופת המדינה את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע ואת עלויות הפינוי, הכוללות את עלויות הפעלת כוח האדם והציוד המכני הנדסי.

לאחר שנוכחו בנחישותם של המפקחים לפנות את הקרקע ולהחזירה לציבור, החליטו הפולשים לפנות את הקרקע כדי להימנע מתביעות פליליות וכספיות. הפולשים פינו מהשטח את ההריסות והפסולת, השיבו את הקרקע לקדמותה והודיעו למפקחי הרשות כי הם משיבים את הקרקע לרשותם. הקרקע הוחזרה למאגר הקרקעות הציבורי ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

אילן ישורון, מנהל מרחב הדרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "הסגת גבול בקרקעות המדינה היא פשיעה כלכלית וסביבתית כנגד הציבור כולו. במקרה זה פעולתם של מסיגי הגבול שכיסתה את השטח שכלל לא הוקצה להם בשברים והריסות, אף יצרה שטח מסוכן שעוברים ושבים בו היו עלולים להיפגע. מקרים כאלה, המתרחשים בישראל על בסיס יומיומי, מטופלים ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל הממלאים את תפקידם בהגנה על הקרקעות הציבוריות מפני עברייני מקרקעין במסירות ומתוך תחושת שליחות".

gov