מושב סגולה: אתר צימרים בלתי חוקי שהופעל על קרקע חקלאית פינה את הקרקע

מושב סגולה
התמונה מאושרת לשימוש עיתונאי. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

אתר צימרים בלתי חוקי הוקם ללא היתר על אדמות מדינה במושב סגולה. מדובר על קרקע המיועדת לחקלאות, אך בעל הנחלה עשה בה שימוש חורג כאשר הפעיל עליה אתר צימרים. בעקבות הליכים משפטיים בהם נקטה רשות מקרקעי ישראל, התקבל פסק דין המחייב את בעל הנחלה להפסיק את השימוש הבלתי מורשה בקרקע החקלאית ולהשיב את אדמת המדינה לקדמותה. הישג נרשם לאכיפה כאשר בעל הנחלה ביצע על חשבונו, פינוי עצמי מלא של אתר הצימרים והשיב את הקרקע לקדמותה

​אתר הצימרים הבלתי חוקי, ובו 12 מבנים שכללו גם קראוונים לאחסון ועוד מבנה ששימש כמשרד, הוקם במושב סגולה, (צפונית לקרית גת במועצה האזורית יואב), על קרקע של נחלה בתחום המושב המיועדת לשימוש חקלאי בלבד. למרות זאת, בעל הנחלה הקים על הקרקע אתר צימרים לאירוח למטרותיו העיסקיות, בניגוד לייעוד הקרקע ולחוזה ההקצאה.

 מפקחי רשות מקרקעי ישראל, הפועלים לשמירה על קרקעות המדינה ברחבי הארץ, שזיהו את ההפרה בשטח, התריאו בפני בעל הנחלה כי הוא מפר את החוזה וכי הוא מבצע בקרקע שימוש חורג מייעודה. המפקחים הבהירו כי אם הקרקע לא תפונה הוא יהיה חשוף לתביעות כספיות ואף יחשף לביטול החוזה עימו.

 למרות האזהרות נמנע בעל הנחלה מלפנות את אתר הצימרים מהשטח. בעקבות זאת הגישה רשות מקרקעי ישראל תביעה לסילוק יד בה נדרש בעל הנחלה לפנות את אתר הצימרים מהשטח. פסק הדין שהתקבל חייב אותו להפסיק את השימוש החורג בקרקע אך בחלוף התקופה הוא לא פינה את הקרקע כנדרש וניסה לדחות את ביצוע פסק הדין, אך נתקל בהתנגדות של רשות מקרקעי ישראל.

 משנוכח בעל הנחלה כי רשות מקרקעי ישראל עומדת על קיום פסק הדין במלואו ומתעתדת לפנות להליך הוצאה לפועל כנגדו, הוא נאלץ לפנות בעצמו את כל המבנים ולפרק את אתר הצימרים הפעיל, לרבות פינוי כל הציוד וניקוי השטח, על מנת להימנע מתביעות נוספות, לתשלום עלויות הפינוי ובגין ביזיון בית המשפט.

 בפיקוח מפקחי רמ"י, בעל הנחלה פינה את כל המבנים והציוד מהמקום באמצעות ציוד מכני-הנדסי, ניקה את השטח והשיב אותו לקדמותו לצורך שימוש חקלאי.

 "מדובר בבעל נחלה שהפר את החוזה עם הרשות ופעל בניגוד לדין כאשר עשה שימוש חורג בקרקע לשימושים שאינם חקלאיים, תוך כדי שהוא גורף ממון לכיסו כתוצאה מהשימוש הבלתי חוקי בקרקע הציבורית. בעקבות פעילותם הנחושה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל לפינוי פולשים מאדמות המדינה, הקרקע פונתה והוחזרה לשימושה המקורי. עבירות שימוש חורג מהוות פשיעה כלכלית נגד הקופה הציבורית, כאשר מפעיל אתר הצימרים שילם על הקרקע תעריפים מסובסדים הניתנים לחקלאות, במקום לשלם תעריפים עיסקיים הניגבים מבעלי עסקים." אמר יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.​

gov