סגנית מנהל הרשות הודיעה על עזיבתה

​סגנית מנהל רשות מקרקעי ישראל, גב' ליאורה טושינסקי, הודיעה למ"מ מנהל הרשות, עדיאל שמרון על רצונהלפרוש מתפקידה בחודשים הקרובים.

מ"מ מנהל הרשות, עדיאל שמרון, קיבל את הודעתה של סגניתו הגב' ליאורה טושינסקי והביע צער על החלטתה.

עדיאל שמרון הודה לגב' טושינסקי על פעילותה ליישום הרפורמה וקידום הרשות, ואיחל לה הצלחה.

הגב' טושינסקי הודתה למ"מ מנהל הרשות עדיאל שמרון ולעובדיה על ארבע וחצי שנות עשייה מאתגרות ופוריות, בהן, על בסיס הרפורמה והרבה עבודה קשה, שופרו ביצועי הרשות בכל מרכיבי הפעילות והונחו תשתיות לחיזוק היכולות והתפוקות לשנים הבאות.

בשולי הדברים יצוין כי בדיקת נציבות שירות המדינה בעניין נסיבות מינויה של הגב' טושינסקי לתפקידה, העלו כי הליך המינוי היה תקין.  

gov