סדר יום לישיבת המועצה 27/01/16

להלן סדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל  הקרובה ב 27/01/16,
בראשותו של שר האוצר משה כחלון  

ניתן לראות את ההצעות להחלטות מועצה באתר הרשות במדור מדיניות מקרקעין – מועצה – הצעות לישיבת המועצה

1 . הצעה 596 תיקון החלטה - 1414 - הקצאת קרקע לרשויות מקומיות.

2 . הצעה 597 תיקון החלטה - 1441 - הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים.

3 . הצעה 598-  הקצאת קרקע לשירותי חירום והצלה.

4 . הצעה 599 תיקון החלטה - 1369 - תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש - תשלום דמי היתר.

5 . הצעה 600 תיקון החלטה - 1169 - הקצאת קרקע בת רישום.

6 . הצעה 601 תיקון החלטה - 1226 - החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים.

7 . הצעה 602 תיקון החלטה - 1279 - מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה – ובשטח המחנה בקיבוץ.

8 . הצעה 591 תיקון החלטה – 1420- תנאי הקצאת קרקע למשרתי כוחות הביטחון שהינם בני – מיעוטים בישובי מיעוטים.

gov