סדר יום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל

להלן סדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל  הקרובה ב 13.1.16 , בראשותו של שר האוצר משה כחלון. 
ניתן לראות את ההצעות להחלטות מועצה באתר הרשות

 1. הצעה 592  -     תיקון החלטה 1375   – הקצאת קרקע בהרשמה והגרלה.
 2. הצעה 593  -     תיקון החלטה 1442   – דיור בהישג יד ("מחיר למשתכן").
 3. הצעה 603  -     תיקון החלטה 1380   – רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי.
 4. הצעה 595   -     תיקון החלטה 1136   – הקצאת העברת זכויות ושינוי יעוד או ניצול בנכסים שהוחכרו  למטרות ציבוריות ללא מכרז.
 5. הצעה 596  -     תיקון החלטה 1414   – הקצאת קרקע לרשויות מקומיות.
 6. הצעה 597 -     תיקון החלטה 1441   – הקצאת קרקע למטרת מעונות סטודנטים.
 7. הצעה 598  -     הקצאת קרקע לשירותי חירום והצלה.
 8. הצעה 599  -     תיקון החלטה 1369   – תוספת בניה שינוי יעוד, ניצול ופיצול מגרש – תשלום דמי היתר.
 9. הצעה 600 -     תיקון החלטה 1169   – הקצאת קרקע בת רישום.
 10. הצעה 601 -     תיקון החלטה 1226   – החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים.
 11. הצעה 602  -     תיקון החלטה 1279   – מבני מגורים ארעיים להלנת פועלים זרים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ.
gov