מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

סדר יום ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

18. הצעה 658 הקצאת קרקע שיפור השירותים בתחום הבריאות הרחבת בית החולים אלי"ן.

gov