סדר יום ישיבת מועצת מקרקעי ישראל

18. הצעה 658 הקצאת קרקע שיפור השירותים בתחום הבריאות הרחבת בית החולים אלי"ן.

gov