פורסם סדר היום לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים בתאריך 26.02.18

פורסמו הההצעות אשר יעלו לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה,

ישיבת המועצה תערך ביום ב' , בתאריך 26.02.18.להלן קישור: סדר יום המועצה

gov