שדרות: בעל עסק בלתי חוקי שעיכב הקמת שכונה חדשה נאלץ להתפנות בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל

 שדרות: בעל עסק בלתי חוקי שעיכב הקמת שכונה חדשה נאלץ להתפנות בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל
 

עסק בלתי חוקי לציוד בנייה שהוקם ללא אישור על אדמות מדינה המיועדות לשמש ככביש הגישה לשכונת האחוזה, שכונה חדשה המתוכננת בשדרות, מנע את תחילת עבודות הפיתוח של השכונה החדשה. בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, נאלץ בעל העסק לפנות את השטח הציבורי אותו תפס וכך נסללה הדרך לתחילת עבודות הפיתוח בקרקעות המיועדות לשמש להקמת השכונה

​בעל עסק לציוד בנייה פלש ללא היתר ובניגוד לחוק לאדמות המדינה בשדרות, קרקעות שנועדו לשמש ככביש הגישה לשכונת האחוזה המתוכננת לקום בעיר. הקרקע אותה תפס בעל העסק מהווה את הציר המרכזי דרכו היו אמורים להיכנס כלים מכנים ופועלים כדי להתחיל את עבודות הפיתוח של הקמת השכונה, וכתוצאה מהפלישה לאדמות המדינה חל עיכוב בהתחלת העבודות להקמת השכונה.

הפלישה לאדמות המדינה אותרה במסגרת הפעילות שמנהלים מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל לניטור עבירות בנייה וקרקע. המפקחים גילו כי אחד התושבים באיזור השתלט על אדמות מדינה שכלל לא הוקצו לו, בשטח של כ- 800 מ"ר, והחל להשתמש בהן למטרותיו העיסקיות בתחום הבנייה.

הפולש ערם סביב השטח סוללות עפר גבוהות כשהוא מונע אליו את גישת הציבור, והקים עליו בבנייה בלתי חוקית סככת ציוד ומבנה מפח. בנוסף, השתמש הפלש בשטח כדי לאכסן בו ציוד בנייה רב, פיגומי ברזל, וכלים מכנים לרבות מחפרונים ומכבשי דרך.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל הזהירו את הפולש, כי אם לא יפנה את הקרקע בעצמו,  תוגש נגדו תלונה במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, ולאחר מכן הוא יפונה מהשטח בליווי המשטרה.

בנוסף, הבהירו המפקחים לפולש כי לאחר פינוי פולשים לאדמות המדינה הרשות מגישה נגדם תביעות כספיות בהן הם נדרשים לשלם את עלויות הפינוי שנגרמו לקופה הציבורית, לרבות עלויות הפעלת הציוד המכני, שכר המפקחים, השוטרים והפועלים, עלויות דמי השימוש בקרקע רטרואקטיבית, ועוד.

לאחר שהבין כי המפקחים נחושים לפנות את הקרקע במהירות כדי לאפשר את תחילת עבודות הקמת השכונה, החליט הפולש להימנע מתביעות ולבצע פינוי עצמי, במסגרתו פינה את כל מתקני העסק וציוד הבנייה מהקרקע, כשהוא מחזיר את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים. בכך נסללה הדרך לתחילת עבודות הפיתוח של שכונת האחוזה.

"מסיגי גבול ועברייני קרקע תוקעים מקלות בגלגלי המאמץ הלאומי להאצת קצב הבנייה למגורים, וגורמים נזק אדיר לציבור כולו. מדובר למעשה בסוג של פשיעה כלכלית כאשר בעל העסק מתחמק מלשכור קרקעות ומהתשלום הנדרש לקופה הציבורית, וכך מבצע נזק כפול לציבור – גם מעכב הקמה של שכונה, וגם מחזיק בקרקע שהוא לא משלם את תמורתה למדינה. אנו קוראים לציבור לדווח על מסיגי גבול ופולשים, ניתן לעשות זאת באמצעות אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל. מדיניות האכיפה התקיפה של הרשות, במסגרתה אנו תובעים עברייני קרקע גם בתביעות כספיות על עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע, מוכיחה את עצמה כאפקטיבית כאשר יותר ויותר פולשים בוחרים לפנות את הקרקע בעצמם", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב שמירה דרום ברשות מקרקעי ישראל.

gov