שדרות: מסיג גבול שהרחיב את חצרו הפרטית על חשבון שטח ציבורי פתוח נאלץ לפנות את הקרקע לאחר שנתפס ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל

 

פולש שהשתלט על אדמות מדינה המיועדות לשמש את הציבור כולו כשטח ציבורי פתוח וגידר אותן כדי להרחיב את שטח גינתו נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל

מסיג גבול שהשתלט על שטח ציבורי בשדרות, נאלץ לפנות קרקעות מדינה עליהן השתלט שלא כדין לאחר שנתפס במהלך ביקורת של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. מדובר בשטחים המיועדים לשמש את הציבור כולו כשטח ציבורי פתוח, עליהם השתלט הפולש, שגידר את הקרקע וסיפח אותה לחצרו הפרטית.

הפלישה לאדמות המדינה, בשטח של כ- 50 מ"ר, אותרה במסגרת הפעילות שמבצעת החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, לאיתור פלישות לקרקעות המדינה ועבירות מקרקעין ברחבי הארץ.

המפקחים הבהירו למסיג הגבול כי מדובר בעבירה של הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל וכי עליו לפנות את הקרקע, אם לא תוגש נגדו תלונה במשטרה והוא יפונה מהקרקע בליווי שוטרים.

בנוסף, הובהר לפולש כי במקרים בהם מסיגי גבול מסרבים לפנות קרקעות מדינה אליהן, רשות מקרקעי ישראל מגישה נגדם גם תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.
לאחר שהבין את נחישותם של המפקחים, העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתשלום עלויות השימוש בקרקע ועלויות הפינוי שמוטלות במקרה של פלישה לאדמת מדינה על הפולשים.
הפולש הזיז את הגדר והחומה בהן גידר את קרקעות המדינה אותן תפס והחזיר את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י החזירו את למאגר הקרקעות הציבורי ולשימושם של כלל תושבי שדרות כשטח ציבורי פתוח.
אילן ישורון, מנהל מרחב שמירה דרום ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר בקרקעות המהוות חלק מהקרקעות שאמורות לשרת את כלל תושבי שדרות כריאות ירוקות, שטחי פנאי וטיולי משפחות. תופעת הפלישות לאדמות המדינה פוגעת בציבור באופן מוחשי ומקשה על תכנון הקרקעות במדינת ישראל ואנו קוראים לציבור לדווח על כל חשד להסגת גבול בקרקע הציבורית באמצעות אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל. קרקעות המדינה אינן הפקר ומפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים ברחבי הארץ במטרה לאתר מסיגי גבול ולפנותם לפי החוק. מדיניות האכיפה המחמירה מוכיחה את עצמה בשטח באמצעות המספר הרב של פולשים שמעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם על מנת שלא להסתבך בתביעות".
אישור שימוש בתמונה. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.
gov