הודעה על קבלת קהל ומענה טלפוני ביום הזיכרון וביום העצמאות

קבלת קהל ומענה טלפוני בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, יום הזיכרון ויום העצמאות תשע"ט

​בערב יום הזיכרון, יום הזיכרון ויום העצמאות קבלת הקהל במשרדי הרשות תהיה כדלקמן: ​

בערב יום הזיכרון, יום שלישי, 7.5.2019, ב' באייר תשע"ט, לא תתקיים קבלת קהל במרחבים.

המוקד הטלפוני 5575* יפעל עד השעה 16:00.

 מוקדי השירותים המהירים יפעלו עד השעה 14:00.

ביום הזיכרון, יום רביעי, 8.5.2019, ג' באייר תשע"ט, לא תתקיים קבלת קהל במרחבים ובמוקדי השירותים המהירים.

המוקד הטלפוני 5575* י פעל עד השעה 13:00.

ביום העצמאות, יום חמישי, 9.5.2019, ד' אייר תשע"ט, הינו יום שבתון, לא תהיה כלל קבלת קהל.

נשוב לשרתכם ביום ראשון, ז' באייר תשע"ט, 12.5.2019.

בברכה,

רשות מקרקעי ישראל.

gov