קבלת קהל מוקדים מהירים - 20.12.18

​​​​​בתאריך 20.12.18  יב' בטבת יום חמישי,

לא תתקיים קבל קהל במוקד השירותים המהירים בצפון ובחיפה עקב השתלמות העובדים.

בברכה,

רשות מקרקעי ישראל

gov