עדכון בנושא קבלת קהל

ביום ב׳, 2.12.2019 , ד׳ כסלו תש”פ, משרדי רשות מקרקעי ישראל יהיו סגורים לקבלת קהל עקב פעילות פנים ארגונית.
מוקדי השירותים המהירים ומוקדי הרישום יפעלו כרגיל.
במרחבי תל אביב ומרכז יתקבלו מסמכים בקומה 0 וביתר המרחבים יתקבלו מסמכים בעמדות המודיעין או בארכיב.
נשוב לקבלת קהל ביום ד׳, 4.12.2019.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתר האינטרנט או למוקד הטלפוני 5575*

gov