רמות מנשה: פינוי משטח ומבנה שהוקמו בניגוד לחוק ע"י מסיגי גבול שניסו להשתלט על קרקע בבעלות המדינה

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל פינו השבוע משטח ועליו סככה בגודל 100 מ"ר ועוד מבנה בגודל 40 מ"ר שהוקמו בניגוד לחוק ע"י מסיגי גבול, שניסו להשתלט על קרקע בבעלות המדינה בסמוך לישוב רמות מנשה.

​פעילות האכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בסמוך לישוב רמות מנשה, הביאה לאיתור פלישה, לאדמות מדינה ביעוד חקלאי בהיקף של כ-250 מ"ר מצפון לקיבוץ רמות מנשה.

הפולשים, ישרו את השטח והציבו בו מצע כורכר, עליו הקימו מבנים בלתי חוקיים. אך לפני שהספיקו להשתמש במבנים, אותרה הסגת הגבול ומפקחי רמ"י מסרו לפולשים התראה. משלא פינו הפולשים את השטח הוציאו מפקחי רמ"י כנגדם צו לפינוי הקרקע. המפקחים אף הגישו כנגד הפולשים תלונה במשטרת יוקנעם בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

 בנוסף, הבהירו המפקחים לפולשים כי במידה שהמדינה נדרשת לבצע פינוי כדי להחזיר את הקרקע לרשותה, מוגשת כנגד הפולשים תביעה כספית, בה הם נדרשים להחזיר לקופת המדינה את דמי השימוש בקרקע וכן את העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי שמשמש לפינוי הפלישה.

מאחר ושטח הפלישה לא פונה בהתאם להוראות הצו, פעלו מפקחי רשות מקרקעי ישראל ופינו את הפלישה. בפעולה זו החזירו מפקחי הרשות את המצב לקדמותו והשיבו את החלקה למאגר הקרקעות הציבורי ולשימוש המקורי שאליהן יועדו – מרעה.

"אנו מתמודדים בשטח באופן שוטף עם תופעת הפלישות וגזילת הקרקעות הציבוריות שהיא תופעה פלילית לכל דבר, עבירה שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. נמשיך לפעול בכל אמצעי חוקי שנמצא ברשותנו. לא נאפשר לפולשים לגזול את קרקעות הציבור", אומר שי קרפ, סגן מנהל החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

gov