רשות מקרקעי ישראל משווקת 12 מגרשים ברהט אשר ישמשו לתעסוקת נשים המתאימה לאוכלוסיית הנשים הבדואיות

רשות מקרקעי ישראל משווקת 12 מגרשים ברהט אשר ישמשו לתעסוקת נשים המתאימה לאוכלוסיית הנשים הבדואיות.

רמ"י משווקת 4 מתחמים בעיר רהט בהם סה"כ 12 מגרשים במחירים הנעים בין 42,840 – 85,000 שקלים.

בעקבות מצוקת התעסוקה לנשים ביישוב הבדואי רהט שבו רק 31 אחוז מהנשים עובדות, רשות מקרקעי ישראל , ביוזמה ובתיאום עם ראש העיר מר טלאל אלקרינאוי ,החליטה להקצות מגרשים לשיווק באמצעות מכרז פומבי למטרה נעלה זאת.

ברהט גרים היום קרוב ל 58,900 תושבים, מחציתם נשים ומחציתם גברים, המחולקים ל 30 שכונות.
מאחר ורק כשליש מהנשים עובדות נועד מכרז זה לתת להן פתרונות תעסוקה בקרבת הבית.

השיווק נעשה, תוך שימת דגש לכך כי שיווק מגרשים אלו יהיו לטובת פתרון למצוקת התעסוקה  לנשים ביישוב רהט.
המגרשים ששוקו נועדו  להקמת  "מבנים לתעסוקה שכונתית" -תעסוקת נשים המתאימה לאוכלוסיית הנשים הבדואיות
כמלאכת יד, תפירה, קדרות ועוד.

תוכניות לצרכי היתר יאושרו בכפוף לאישור אגף הרווחה של עירית רהט תוך בדיקת זיקה לשימושים המותרים בתקנון.

להלן פרטי המכרז:

מתחם 2 על פי תב"ע 411/03/17

 

מספר מגרש מספר גושמספר
חלקה  (בשלמות/
חלק)

שטח במ"ר בערך

 

שטח בניהגובה הערבות לקיום ההצעההוצאות פיתוח לרשות ב ₪ כולל מע"מ
מ.השיכון ללא מעמ
1113100818801,6931,01685,000854,046
1114100819681,65599384,000842,839

 
מתחם 3 עפ"י תב"ע 410/03/17

מספר מגרש מספר גושמספר
חלקה  (בשלמות/
חלק)

שטח במ"ר בערך

 

שטח בניה מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה הערבות לקיום ההצעההוצאות פיתוח לרשות ב ₪ כולל מע"מ
 מ.השיכון ללא מעמ
17011008151472,1411,28580,325109,0001,090,344
17021008162311,49990049,47076,000763,393

 
מתחם 4 עפ"י תב"ע מספר 409/03/17

מספר מגרש מספר גושמספר
חלקה  (בשלמות/
חלק)

שטח במ"ר בערך

 

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)הוצאות פיתוח לרשות ב ₪ כולל מע"מ
מ.השיכון ללא מעמ
17021008411091,95373,185994,601
170310083616599842,585508,250
17041008391121,20048,960611,122
17051008371211,21952,020620,798

 
מתחם 5 תב"ע מספר 334/03/17

מספר מגרש מספר גושמספר
חלקה  (בשלמות/
חלק)

שטח במ"ר בערך

 

שטח בניהמחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)גובה הערבות לקיום ההצעההוצאות פיתוח לרשות ב ₪ כולל מע"מ
מ.השיכון ללא מעמ
17011008211061,00260142,84051,000510,287
17021008211071,32379454,06067,000673,762
17031008221182,0041,20281,855102,0001,020,574
17041008251171,20272149,21560,000606,357
gov