נדחתה עתירת עיריית קרית גת נגד המדינה בעניין הסכם הגג

בג"ץ בהרכב שלושה שופטים מתח ביקורת על התנהלותה הכוחנית של עיריית קרית גת כלפי היזמים וציבור הרוכשים בפרויקט כרמי גת והורה לעירייה לקדם הליכי תכנון והנפקת היתרי בניה לכל היזמים המבקשים היתרי בנייה על פי דין. 
כן הורה בית המשפט לעירייה לחתום לאלתר על הסכמי תשתית עם היזמים ולהתחיל מיידית בעבודות הפיתוח במתחם. 

המדינה מצידה התחייבה לכנס ועדת היגוי בהקדם ולשוב לעבודה סדירה לצורך קידום הפרויקט.
ברשות מקרקעי ישראל מברכים על כך שהוסרו החסמים וממשיכים בשיתוף הפעולה וביישום הסכם הגג.​

קבצים להורדה

gov