הופקדה להתנגדויות תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת 1,755 יחידות דיור במרכז הוד השרון

קרדיט להדמיות: מנהל הפרויקט אורי הורוביץ ועורך התכנית אדריכל ברוך ברוך.  

תכנית של רשות מקרקעי ישראל להקמת שכונת מגורים חדשה במרכז העיר הוד השרון ל-1,755 יח"ד פורסמה להפקדה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז.

השכונה תמוקם בין תכנית בין שכונת מגדיאל לדרך רמתיים בהוד השרון . השכונה תשתרע משתרעת על שטח של כ- 265 דונם ומאפשרת כאמור  בניית 1,755 יח״ד בשימושים מעורבים של מגורים, מסחר, משרדים ומוסדות ציבור, תוך שילוב של בנייה מרקמית ובנייה גבוהה. 
750 יח"ד יבנו   בבנינים של 6 עד 10 קומות ו 1000 יח"ד נוספות יבנו הבמגדלים תהיה בגובה של 16 עד 26 קומות .

עדיאל שמרון מנהל רשות מקרקעי ישראל: "רשות מקרקעי ישראל פועלת באופן אינטנסיבי לתכנן ולשווק יותר ויותר יח"ד על מנת לספק את צורכי שוק הדיור. התכנית בהוד השרוןמהווה נדך נוסף בתוספת יחידות דיור בלב אזורי הביקוש".

התכנית מהווה נדבך מרכזי במדיניות התכנונית של מרכז העיר הוד השרון. תפקידה לחבר בין המושבים הוותיקים אשר יצרו את העיר הוד השרון ולהגדיר שטחים פתוחים במרכז העיר בסדר גודל של כ- 100 דונם אשר ישמשו כפארק עירוני (Central Park), שדרות וכיכרות, פנאי ונופש, תוך שמירה על האיזון בין המימד האורבני למרחב הירוק.​

התכנית מיישמת ומחזקת את התפיסה התכנונית שנקבעה בתכנית המתאר לעיר, בה נפגשות שתי שדרות הניצבות זו לזו בכיכר פתוחה המגדירה את הסטרוקטורה העירונית של מרכז העיר, את הרצף האורבני ואת שילוב המרחבים הירוקים במרקם הקיים.

״שדרת התפר״ המלווה את הפארק המרכזי לכל אורכו מצפון לדרום, מוגדרת בצידה המזרחי על ידי מבני מגורים משולבים במסחר ומבני ציבור ובצידה המערבי  על ידי הפארק, חורשת האקליפטוסים לשימור, ואזור הפנאי והנופש העירוניים. בקצה הצפוני של השדרה ממוקם מבנה מגורים קשתי (  crescent) משולב במסחר .

התכנית מקודמת על-ידי רשות מקרקעי ישראל והמהנדס אורי הורביץ מנהל הפרויקט מטעמה, ומבוססת על הצעת התכנון הזוכה של משרד ברוך ברוך - יוסף סלמון אדריכלים ומתכנני ערים בתחרות בין אדריכלים מוזמנים, אשר יזמה עיריית הוד השרון לתכנון מרכז העיר.​

השדרה הניצבת ל- ״שדרת התפר״ אשר מתחילה בגן הזיכרון שבדרך רמתיים ובהמשכה הכיכר העירונית ומוסדות הציבור, מתוכננת בתכנית משלימה על ידי העירייה.ימושה של התכנית יהווה אבן דרך מרכזית בהשלמת המארג העירוני והתפתחותה של העיר הוד השרון.

לפרטים נוספים​:

אורטל צבר

דוברת וממונה על יחסי ציבור

050-6218030הדמיה רמת השרון 2.jpg

gov