וועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על ארזי הנגב כזוכים במכרז לבניית 413 יח"ד

וועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על ארזי הנגב כזוכים  במכרז  לבניית   413   יח"ד  -ב 2 מתחמים בבניה רוויה ומסחר בבני ברק במסלול מחיר מופחת   מתוכן ימכרו בשוק החופשי 30%   ו 70% ימכרו במחיר מופחת

במכרז של רשות מקרקעי ישראל לשיווק 2 מתחמים בבני ברק הכוללים יח"ד ושטחי מסחר  האחד 243 יח"ד והשני 170 יח"ד זכתה חברת ארזי הנגב ייזום ובניה בע"מ.
הצעת החברה עומדת על 12,150 ₪ למ"ר בתוספת תמורה לקרקע, כמפורט בטבלה ובהתאם לתנאי מכרז במסלול מופחת.

מחיר המקסימום שפורסם במכרז – 13,850 ₪ למ"ר ללא מע"מ. מחיר מינימום שפורסם במכרז – 12,150 ₪ למ"ר ללא מע"מ. להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים.

מחירי הדירות במכרז מבטאים הנחה של % 24 ממחיר דירות דומות בשוק:
המחיר הממוצע לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,322,042 שקלים
המחיר הממוצע לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,535,274 שקלים
המחיר הממוצע לדירת 120 מ"ר יעמוד על 1,819,584 שקלים

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

להלן טבלה ובה נתוני המכרז:

מתחם

מספר יח"ד מתב"ע

במחיר

מופחת

מספר יח"ד מתב"ע

בשוק

חופשי

התמורה המופחתת עבור הקרקע

(ללא מע''מ)

סה"כ הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

מחיר מרבי למ"ר דירתי בש"ח

(לא כולל מע"מ)

מחיר מזערי למ"ר דירתי בש"ח

(ללא מע"מ)

גובה פיקדון לקיום הצעה בש''ח

סכום זכיה

למ"ר דירתי

תוספת מוצעת לתמורה המופחתת

הזוכה

א

170

73

94,605,679

71,180,167

13,850

12,150

12,476,000

12,150

33,897,657

ארזי הנגב ייזום ובניה בע"מ

ב

119

51

62,590,736

55,204,548

13,850

12,150

8,250,000

12,150

23,897,657

ארזי הנגב ייזום ובניה בע"מ

gov