מהפך באכיפת חוקי המקרקעין בנגב: הפולשים משתפים פעולה עם המפקחים בפינוי מבנים בלתי חוקיים

במסגרת מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב כנגד תופעת הפלישות לאדמות המדינה, הובילו מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, 11 פינויים של מסיגי גבול מאדמות מדינה. ב- 6 מתוך 11 המקרים, סייעו הפולשים למפקחים לפנות את הקרקע, כדי להימנע מתביעות כספיות אשר הרשות מגישה נגד מסיגי גבול, בדרישה להחזר עלויות הפינוי

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו ופונו 11 ניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנג

נרשם הישג לאכיפה כאשר ב-6 מתוך הפלישות, הפולשים סייעו למפקחים לפנות את הקרקע או ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם בכדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי הקרקע של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה 3 מבנים בלתי חוקיים באיזור נחל דודאים, מטע עם גדר וסוללת עפר בשתי פלישות שונות באיזור נחל משאש, ורצפת בטון שהוקמה כהכנה למבנה בישוב אבו תלול – כל אלו הוקמו בניגוד לחוק וללא היתר ע"י פולשים לאדמות המדינה – עבירה פלילית אשר דינה עד שנתיים מאסר בפועל.באיזור כביש 25 פינו המפקחים מזנון בלתי חוקי שהופעל מתוך משאית שסביבה הוקמו סככות. המפקחים פירקו את הסככות והציוד שהוצב במקום והמשאית נלקחה לאכסנה.

כאשר המשיכו המפקחים לפנות פלישות בישוב אבו תלול הם נתקלו בשני מיקרים בהם הפולשים, שאחד מהם הקים על אדמות המדינה רצפת בטון והשני הקים מבנה והקיף אותו בגדר, פינו את הקרקע בעצמם.

בשני מיקרים נוספים בישוב אבו תלול, הפולשים, אשר הקימו על אדמות המדינה רפתות בלתי חוקיות (בשתי פלישות שונות), הפולשים סייעו למפקחים שהגיעו לשטח לבצע את הפינוי, כדי להימנע מתביעות כספיות. תופעה זו חזרה על עצמה גם בפינויים נוספים מחוץ לאבו תלול – באיזור הישוב אבו קרינאת פולשים סייעו למפקחים לפנות מתחם מגורים שכלל מספר מבנים בלתי חוקיים, וכך קרה גם בישוב קאסר אל סייר, שם סייעו הפולשים למפקחים לפנות 7 מכולות שהוצבו על אדמות המדינה בניגוד לחוק.

בכל המקרים המפקחים השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

"מדובר בפירותיה של מדיניות האכיפה הנחושה של הרשות, הכוללת גם הגשת תלונות למשטרה נגד פולשים ותביעות כספיות בהן פולשים לאדמות המדינה ברחבי ישראל נדרשים להחזיר לקופה הציבורית סכומים ניכרים אותם דורשת המדינה כהחזר ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים, בתוספת דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו להגן על האדמות הציבוריות לטובת הציבור כולו, ובהחלט ניתן לקוות שתופעת הפינויים העצמיים תוסיף לחסוך לקופה הציבורית משאבים ניכרים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.


לפרטים:  

אורטל צבר –  דוברת הרשות – 0506218030, טוויטר

תום וגנר – 0548000358

gov