ניצן: מסיג גבול שהקים מבנה על אדמות המדינה נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל

ניצן: מסיג גבול שהקים מבנה על אדמות המדינה נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל
קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

מסיג גבול, תושב ניצן אשר הקים מבנה על שטח בבעלות המדינה בישוב ניצן אשר לא הוקצה לשימושו, פינה את הקרקע בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

מסיג גבול, תושב ניצן, שאותר לאחרונה ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל כאשר הוא פולש לאדמות המדינה, נאלץ לפנות את השטח בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

הפלישה לאדמות המדינה, בשטח של כ-100 מ"ר, אותרה במסגרת הפעילות השוטפת שמקיימים מפקחי רשות מקרקעי ישראל לניטור עברות מקרקעין. המפקחים גילו כי הפולש, המתגורר באזור, פלש לקרקע בבעלות המדינה בישוב ניצן, והקים מבנה לשימושו האישי על חשבון הקרקע הציבורית, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי הרשות הודיעו לפולש כי הוא עובר על החוק וכי עליו לפנות את הקרקע, ואף מסרו לו צו סילוק פולשים המודיע לו כי עליו לפנות את הקרקע בתוך 30 יום ולא, יפונה לפי החוק בליווי המשטרה.

במקביל, הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלונה במשטרה כנגד הפולש. התלונה הוגשה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל.

בעקבות הצו ולאחר שהבין את נחישותם של המפקחים לפנותו, העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתביעות נוספות. הפולש הרס את רצפת הבטון ופינה את קירות המבנה מהקרקע, ניקה אותה והחזיר את הקרקע לידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מקרה זה מצטרף לשורה ארוכה של פינויים עצמיים שבוצעו ע"י מסיגי גבול בעת האחרונה. מדיניות האכיפה המחמירה מוכיחה עצמה שוב ושוב כאשר פולשים רבים מעדיפים לבצע פינוי עצמי על מנת שלא להסתבך בתביעות וחוסכים בכך בזבוז משאבים מיותרים מכספי הציבור. מפקחי רמ"י ימשיכו לפעול לשמירה על אדמות המדינה לטובת הציבור כולו ולא יאפשרו למסיגי גבול ועברייני קרקעות לגזול את אדמות המדינה על חשבון הציבור".

התמונה מאושרת לשימוש עיתונאי. קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

לפרטים:

אורטל צבר –  דוברת הרשות – 0506218030טוויטר

תום וגנר – 0548000358

gov