רשות מקרקעי ישראל וגורמי האכיפה ביצעו מבצע אכיפה בנגב: פונו 16 פלישות בלתי חוקיות לאדמות המדינה

רשות מקרקעי ישראל וגורמי האכיפה ביצעו מבצע אכיפה בנגב: פונו 16 פלישות בלתי חוקיות לאדמות המדינה
קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 16 נסיונות פלישה שונים. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים חדשים שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. מחצית מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם. במבצע פונו 21 מבנים, 2 גדרות, 2 מכלאות, מטע אחד וסוללת עפר אשר הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 21 מבנים ב-16 פינויים שונים, לאחר שהוקמו ע"י פולשים ברחבי הנגב - בניגוד לחוק וללא היתר.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי קרקע, המפקחים פינו והרסו ליד הישוב שגב שלום, מבנה בלוקים ושני פחונים בלתי חוקיים. ליד ערוער, פונתה גדר שהוקמה בניגוד לחוק. באיזור פורעה שתי פלישות שונות - באחת סוללת עפר ובשנייה מטע וסככה. כאשר הגיעו המפקחים לטפל במבנה עץ בלתי חוקי בישוב רהט, ובשתי פלישות שונות בביר הדאג' (באחת גדר ושתי מכלאות, ובשנייה רצפת בטון) וכמו כן בפלישה חדשה בפזורת לקייה (שם הוקמה סככה ללא היתר ובניגוד לחוק) הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישות, פירקו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את קרקעות המדינה. המפקחים השיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות.

במסגרת ביצוע צווים מינהליים של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה המפקחים פינו והרסו בשתי פלישות שונות בפזורת רמת חובב - באחת מבנה בלוק ובשנייה פחון, בפזורת אבו תלול פחון עם רצפת בטון, בפזורת דריג'את בית מסיבי ושלושה פחונים וליד ערוער, מבנה בלוק. כאשר הגיעו המפקחים לטפל בשני מקרים נוספים, באחד מבנה בלוק ליד כביש 80 ושני פחונים נוספים שהוקמו בניגוד לחוק וללא היתרים, נמצא כי מסיגי הגבול ביצעו הריסות עצמיות כדי להימנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם. בכל המקרים, המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"גם הפעם כוחות האכיפה הביאו לפינויים עצמיים של מחצית מהפלישות שטופלו ברחבי הנגב במסגרת המבצע – זאת בזכות מדיניות אכיפה נחושה שאנו נוקטים ברשות, במסגרתה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע, וגם לתלונות פליליות במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. מדיניות אכיפה זו מוכיחה עצמה, כאשר בשטח מרבית הפולשים אכן מבצעים פינויים עצמיים ובכך חוסכים הן לקופה הציבורית והן לעצמם הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

התמונות מאושרות לשימוש עיתונאי.

לפרטים:

אורטל צבר –  דוברת הרשות - טוויטר

תום וגנר – 0548000358

gov