רשות מקרקעי ישראל וגורמי האכיפה ביצעו מבצע אכיפה בנגב: פונו 14 פלישות בלתי חוקיות לאדמות המדינה

רשות מקרקעי ישראל וגורמי האכיפה ביצעו מבצע אכיפה בנגב: פונו 14 פלישות בלתי חוקיות לאדמות המדינה
קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 14 נסיונות פלישה שונים. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים חדשים שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. 4 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם. במבצע פונו 12 מבנים, 3 גדרות, 3 סוללות עפר, 2 מטעים, דיר, מצבור חציר, ציוד בניה וקרשים אשר הוצבו על אדמות מדינה ללא היתר ובניגוד לחוק

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 12 מבנים ב-14 פינויים שונים, לאחר שהוקמו ע"י פולשים ברחבי הנגב - בניגוד לחוק וללא היתר.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי קרקע, המפקחים פינו והרסו בפזורת נבטים פחון שהוקם ע"י מסיגי גבול, באיזור פורעה פונו אוהל וסוללת עפר, בפלישה נוספת פינו המפקחים מבנה בלוקים, פחון, סוללת עפר ומטע, בישוב אום בטין מבנה פח ובלות חציר, בישוב דריג'את ציוד בניה וקרשים, בפלישה נוספת בישוב מולדה מסיגי הגבול הרסו בעצמם מבנה דיר שהקימו ללא היתר, סוללת העפר שהקימו נהרסה ע"י המפקחים, גם בישוב חורה מסיגי גבול שהקימו גדר וסוללה ללא היתר החלו לפנות בעצמם את הפלישה והמפקחים השלימו את הפינוי. במסגרת פינוי פלישה טרייה כוחות האכיפה פינו סככה שהוקמה ע"י מסיגי גבול בפזורת תל שבע.

בארבע פלישות נוספות, כאשר הגיעו המפקחים לפנות גדר ומטע בלתי חוקיים בפזורת גרג'אוי, סככת גמלים בישוב חורה, גדר בישוב מרעית ופחון בישוב אבו קרינאת שהוקמו ע"י מסיגי גבול, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישות, פירקו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את קרקעות המדינה. המפקחים השיבו את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות. שני צווים נוספים לפינוי הקרקע בישוב חורה ובישוב ביר הדאג' נמצאים בתהליך הסדרה ולכן ביצועם בוטל.

במסגרת ביצוע צו מינהלי של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה המפקחים פינו והרסו פחון וריצפת בטון בלתי חוקיים שהוקמו ללא היתר ע"י מסיג גבול המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"מפקחי רשות מקרקעי ישראל פועלים באופן שוטף ועקבי בכל הארץ וברחבי הנגב, המפקחים נוקטים מדיניות אכיפה נחושה, במסגרתה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע, וגם לתלונות פליליות במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. אנו מעודדים את הפולשים לבצע פינויים עצמיים בהם הם חוסכים הן לקופה הציבורית והן לעצמם הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

התמונה מאושרת לשימוש עיתונאי.

לפרטים:  אורטל צבר –  דוברת הרשות –  טוויטר

תום וגנר – 0548000358

gov