פדיון קרקע חקלאית לשיווק 9,674 יח"ד

 פדיון קרקע חקלאית לשיווק 9,674 יח"ד
 

מינהל מקרקעי ישראל  פדה בשנת 2006 קרקע לשיווק 9,674 יח"ד במחוז מרכז, במסגרת השלמת עסקות פיצוי בקרקע חקלאית לפי הוראות המעבר להחלטה 727

9,674 יח"ד ישווקו על ידי המינהל בשנתיים הקרובות על קרקעות חקלאיות ששינו יעודן באזורי הביקוש במרכז הארץ, בערך כולל של  כ 1.5. מליארד ש"ח.  זאת לאחר שהמינהל סיים  השלמת עסקות פדיון הקרקע ועמד בהצלחה בלוח הזמנים שנקבע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 972.  מדובר על עסקות שעמדו בתנאי הוראות המעבר לפדיון קרקע חקלאית שיעודה שונה לפי החלטות 717, 727,77 שבוטלו על ידי בג"ץ. 
כמו כן נערכו עסקות הקצאה של כ 450 מגרשי הרחבה במושבים, בהם גבה המינהל כ 97 מיליוני ₪ , על פי החלטה 737 ונערכו כ 10 עסקאות להקמת אזורי תעסוקה בקיבוצים ובמושבים, בהם יגבה המינהל כ 38 מיליון ₪, לפי החלטה 717 של המועצה.
ההיקף הכספי של שוי הקרקע הכולל בתכניות  לפי 727 הוא כמליארד וחצי שקלים.  מתוכם שולמו, לחוכרים החקלאים, פיצויים בקרקע או במזומן עבור  פדיון הקרקע  הנאמדים בכ -  163.5 מליון שקלים. בעסקות לפי 737 נאמד ערך המגרשים בכ 131 מיליון ₪, מתוכן גבה המינהל כ 97 מיליון ₪, ובעסקות 717 אמור המינהל לגבות 38 מלש"ח, המהווים 51% מערך הקרקע. כן שווקו ונפדו כ 341 מגרשים בהרחבות במושבים (בהתאם לסעיף 10 ג' בהחלטה 737). 
מתוך סך הקרקע שנפדתה ישווקו 2160 יח"ד בצור יצחק , על אדמות שנפדו ממושב צור נתן,  כ 1,800 יח"ד  בלוד, על אדמות שהיו במשבצת מושב אחיסמך , כ 1,240 יח"ד ברמלה   על אדמות שנפדו ממושב מצליח , כ 960 יח"ד ישווקו בפתח תקווה על אדמות משבצת  נחלים.  בבאר יעקב ישווקו על ידי המינהל 660 יח"ד על אדמות שנפדו ממושב תלמי מנשה.   בנתניה ישווקו כ 490 יח"ד, בצורן ישווקו 320 יח"ד על אדמות שהיו בחכירת מושב גאולים  ובגן יבנה ישווקו 200 יח"ד על אדמות שנחכרו על ידי יכין חק"ל.
עוד ישווקו 174 יח"ד בראשון לציון,  92 יח"ד בגדרה, 40 יח"ד בכפר סבא.

מנהל מחוז המרכז, מר ירון ביבי,  מסר כי בסך הכל בחן המחוז כ 150 בקשות של חוכרים חקלאים לעריכת עסקות לפי החלטות 727 ו 717, מהן אושרו כ 41 עסקאות, וכ 700 בקשות להקצאות לפי 737 מהן אושרו לפי תנאי ההחלטה כ 450 מגרשי הרחבה.

בחינת הבקשות הצריכה עבודה מאומצת של עובדי המחוז ושל אגפי המינהל הרלוונטים – כאשר כל בקשה נבחנה הן בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטה 972 של המועצה והן בקריטריונים שנקבעו בבג"צ הקשת המזרחית. לאחר שהנהלת המינהל וועדת ערר שהוקמה במיוחד לצורך בחינת עררים של מי שקיבל תשובה שלילית, אישרו כל בקשה, נערך המחוז בסיוע סגן מנהל אגף שיווק וכלכלה מר אילן דגני וגב' לאה חביב מהאגף החקלאי – לביצוע מו"מ והשלמת העסקות. מחוז המרכז היה פתוח לצורך החתימה על העסקות ביום האחרון שקבעה המועצה – 31.12.06 עד לאחר חצות – ומנהל המחוז מציין, כי ללא היענותם של עובדי המחוז לתרום למערכת, לא היה מושלם המבצע המורכב. במשפט אחד סיכם זאת מנהל המחוז – "ראיתי אתמול מינהל יפה".

בהמשך ישיר לתוצאות המבצע צופה מחוז המרכז כי בשנת 2007  ישווקו במכרזים כ 9,000 יח"ד, באזורי הביקוש, מרביתן קרקעות שנפדו במסגרת החלטה 727. לשם השוואה בשנה הקודמת שיווק המחוז במכרזים קרקע        לכ  3,000 יח"ד.  מר ירון ביבי מנהל המחוז אמר  כי שיווק בהיקף כזה עשוי לתרום למדיניות הממשלתית של הוזלת מחירי הדיור, וכי חובתו של המינהל למשלם המיסים שפדה את הקרקע הינה לעבוד ביעילות לשם השלמת כל התנאים לשיווק עוד השנה או לכל המאוחר בשנה שלאחריה.

רקע: הוראות המעבר להחלטות 717,727, 737

בהחלטתו מיום 29.8.02 ביטל בית המשפט העליון את החלטות המועצה הנ"ל בקובעו כי ההסדרים שנקבעו בהן הינם בלתי סבירים, מעניקים הטבות כספיות בלתי צודקות לאוכלוסייה מסוימת ומעודדים שינוי יעוד הקרקע גם שמקומות בהם הדבר אינו נדרש.
לצד קביעתו זו, קבע בית המשפט, כי ביטול ההחלטות אינו יכול לקבל תוקף מיידי, שכן השלכותיהן הכלכליות והחברתיות הן מרחיקות לכת. לפיכך, קבע בית המשפט, כי יש  על מועצת מקרקעי ישראל לגבש הוראות מעבר שיקבעו אלו עיסקות לא יוכלו לצאת אל הפועל לאור בטלות ההחלטות, ואלו עסקאות יוכלו, על אף ביטול ההחלטות, להגיע לכלל מימוש.  הוראות המעבר נכנסו לתוקף ב -  2.10.03 וקבעו עקרונות לפיהן נקבע אילו עסקאות תמומשנה על פי החלטות 717,727 737 על אף בטלותן על פי החלטות בג"ץ.  המועד  האחרון לביצוע העסקות נדחה כמה פעמים על ידי מועצת מקרקעי ישראל  ובהחלטתה האחרונה בנושא קבעה המועצה כי המועד האחרון לביצוע העסקות הוא 31.12.06 לאחר שנתמלאו התנאים המופיעים בהחלטה 1065.  


במינהל שקדו על הכנת העסקות שבועות וחודשים  ארוכים עד לגיבוש הסכמי  פדיון הקרקע וחתימתם, ובעקבות זאת איפשר שיווק אלפי יחידות דיור באזורי ביקוש במרכז.

gov