פ"ת: מבצע אכיפה של מפקחי רמ"י הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה

מבצע אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל בפ"ת, הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. הפולש, שזהותו איננה ידועה למפקחי הרשות, הציב מכולה ובה  ציוד אישי, על אדמות מדינה המיועדות לחקלאות, ללא היתר ובניגוד לחוק

​מפקחי רשות מקרקעי ישראל פינו השבוע פלישה לאדמות מדינה המיועדות לחקלאות בשטחים הפתוחים צפונית לפתח תקוה, סמוך לשכונת כפר אברהם.

המפקחים פינו מהשטח מכולה שהוצבה ע"י מסיג גבול שזהותו איננה ידועה. המכולה שהוצבה בניגוד לחוק, ונועדה לשמש  למגורים ולאחסנה. הצבת המכולה מהווה פלישה לאדמות מדינה שדינה שנתיים מאסר בפועל. מפקחי הרשות פעלו בהתאם להוראות החוק ופינו את המכולה והציוד שבתוכה מהשטח והשיבו את הקרקע לקדמותה.

מנהל מרחב שמירת הקרקע מרכז, ברשות מקרקעי ישראל, עמיר גילת, אומר: "מפקחי רשות מקרקעי ישראל פועלים באופן עקבי כנגד עברייני קרקע המנסים להשתלט על אדמות מדינה למטרותיהם האישיות. מסיגי גבול ופולשים שייתפסו יהיו חשופים גם לתביעות פליליות וגם לתביעות כספיות שהרשות מגישה בדרישה להחזר עלויות הפינוי שנגרמו לקופת המדינה בשל הפלישה."

 

gov