המינהל מתכנן שכונה לחיילים משוחררים בעוספייה

מינהל מקרקעי ישראל מתכנן 1,100 יח"ד לחיילים משוחררים בעוספייה

​במטרה לפתור את מצוקת הדיור של חיילים משוחררים וזוגות צעיריםבישוב עוספייה , הממוקם בסמיכות לדלית אל כרמל, מתכנן המינהל 1​,100 יח"ד למטרת מגורים לחיילים משוחררים. השטח יכלול גם אזור מסחרי בשטח של 10,000 מ"ר למטרות תעסוקה ומשרדים , וכן מגרשים למטרת מלונאות ונופש בהקף של 200 חדרי מלון, ושטחים למבני ציבור.


השטח חולק ל-5 מתחמים לבתים בני 3 קומות , בהתחשבות בטופוגרפיה הקשה. שני המתחמים הראשונים (עד/,241 עד/248) כבר נדונו במחוזית ונדרש לערוך תיקונים ותיאומים עם משרדי ממשלה שונים ושינוי לתמ"א .31 שלושת המתחמים הנוספים (עד/,242עד/,243 עד/244) עומדים בפני הפקדה בועדה מחוזית מחוז חיפה.


המינהל תיכנן בנוסף גם כביש עוקף עוספייה (עד/240) המחבר את כל המתחמים ואשר יחליף את הכביש העוקף שתוכנן ע"י מע"צ ובוטל ע"י המועצה ארצית לפי בקשת תושבי עוספיה. הועדה המחוזית אימצה את תואי הכביש ואף המליצה להעבירו לתכנון מפורט של מע"צ.

gov